Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Acte utile
Servicii publice / Transport local / Acces zona A / Spargere stradă
Publicat: 10 noiembrie 2014, 13:55, Actualizat: 1 aprilie 2020, 10:39

Pentru depunere on-line, plata taxelor aferente se va efectua prin Ghiseu.ro sau prin virament bancar:

Banca: Trezoreria Municipiului Craiova

Beneficiar: Primaria Municipiului Craiova

C.U.I. - 4417214

Lista conturi IBAN

 

 

Documente necesare pentru inlocuire autovehicul – Persoane Fizice Autorizate

Documente necesare pentru inlocuire autovehicul – societati

 • cerere tip
 • Autorizaţia taxi a vechii maşini – original
 • PV de la Camera Taximetriştilor pentru predare plăcuţe – original
 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului înlocuit şi înlocuitor cu talonul privind inspecţia tehnică periodică valabilă – copie
 • Cartea de identitate a autovehiculului înlocuitor şi a autovehiculului înlocuit – copie
 • Certificat de agreare pentru autovehiculul înlocuit şi înlocuitor – copie
 • Certificat de atestare profesională ARR –  copie
 • Asigurarea de bunuri şi persoane de la o societate de asigurări – copie
 • Contract de muncă şofer-revisal – copie
 •  

Acte necesare inscriere pe lista de asteptare pt Operatori de transport

 • cerere tip
 • Copie autorizatie transport in regim de taxi si in regim de inchiriere
 • Copie certificat de inmatriculare
 • Copie carte de indentitate a autovehiculului
 • Copie certificat de agreare taxi

 

Inscrierea in baza de date a Autoritatii de Autorizare privind intocmirea cazierului de conduita profesionala

 

Cerere eliberare cazier de conduita profesionala - PFA si IF

 

Cerere eliberare cazier de conduita profesionala - Societati

 

Documente necesare acces parc Romanescu:

 • Cerere tip
 • copie certificat/certificate de inmatriculare pentru autovehiculul/autovehiculele utilizate
 • copie dupa autorizatia de functionare (pentru cei care isi desfasoara activitatea in parc, alte parcuri si gradini publice)
 • copie dupa documentul care certifica participarea la evenimentul/evenimentele ocazionale (pentru cei care participa la evenimente ce se desfasoara ocazional in Parcul Romanescu, alte parcuri si gradini publice)

 

Acte necesare liber acces zona A

 • Cerere tip
 • copie certificat/certificate de inmatriculare pentru autovehiculul/autovehiculele utilizate.

 

Cerere liber acces Centrul Istoric

 

Documente necesare eliberare autorizatie taxi:

 • Cerere tip
 • 1.      copie autorizaţie de transport în regim de taxi
 • 2.      copie convenţie bilaterală (în cazul în care  transportatorul autorizat renunţă la una sau mai multe autorizaţii taxi în favoarea unui angajat)
 • 3.      autorizaţia taxi în original
 • 4.      proces verbal de predare plăcuţe taxi
 • 5.      copie certificat de înmatriculare cu ITP taxi
 • 6.      copie carte de identitate a autovehiculului
 • 7.      copie certificat de agreare taxi
 • 8.      copie asigurarea de bunuri şi persoane de la o societate de asigurări
  1. revisalul din care rezultă că persoana desemnată a transportatorului nou înfiinţat era angajată a transportatorului autorizat în momentul cedării

 

ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI

 • Cerere tip
 • COPIE DE PE CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERŢULUI CA TRANSPORTATOR
 • COPIE DE PE CERTIFICATUL DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ PENTRU TRANSPORTATORUL PERSOANĂ FIZICĂ ŞI PENTRU PERSOANA DESEMNATĂ ÎN CAZUL TRANSPORTATORULUI PERSOANĂ JURIDICĂ ŞI ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
 • CAZIER JUDICIAR AL PERSOANEI DESEMNATE
 • AVIZUL MEDICO-PSIHOLOGIC PENTRU TRANSPORTATORUL PERSOANĂ FIZICĂ ŞI PENTRU PERSOANA DESEMNATĂ ÎN CAZUL TRANSPORTATORULUI PERSOANĂ JURIDICĂ ŞI ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
 • CAZIERUL FISCAL AL TRANSPORTATORULUI, DACĂ ACESTA ESTE OPERATOR ECONOMIC
 • DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND PERIOADELE ÎN CARE TRANSPORTATORUL A MAI EXECUTAT SERVICII DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI
 • DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TRANSPORTATORULUI CĂ POATE ASIGURA SPAŢIILE NECESARE PENTRU PARCAREA AUTOVEHICULELOR CU CARE VA DESFĂŞURA TRANSPORTUL ÎN REGIM DE TAXI
 • DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TRANSPORTATORULUI CĂ ACESTA DEŢINE SAU ARE CAPACITATEA FINANCIARĂ DE A DEŢINE UN NUMĂR DE AUTOVEHICULE, PE TIPURI, ÎN PROPRIETATE SAU ÎN TEMEIUL UNUI CONTRACT DE LEASING

 

Acte necesare eliberare autorizatie capete traseu de catre operatori judeteni

 • Cerere tip
 • Copie dupa caietul de sarcini al licentei de traseu
 • Copie dupa licenta de traseu
 • Copie dupa copiile conforme ale licentei de transport

 

Pentru prelungirea Autorizaţiei de Spargere Stradă sunt necesare următoarele acte:

 
 
 
.
 
 
 
 • Cerere tip
 • Memoriu tehnic privind oportunitatea prelungirii lucrărilor;
 • Autorizaţie de construire (AC) – copie;
 • Plan de situaţie vizat spre neschimbare (anexa la AC);
 • Grafic de execuţie lucrări.
 • Contract de execuţie de lucrări încheiat cu o societate comercială specializată în lucrări de drumuri şi agreată de Primăria Municipiului Craiova.
 • Contract pentru igenizarea zonei şi transport pământ şi moloz rezultat din săpătură cu SC Salubritate Craiova SRL sau contract direct cu depozitul ecologic Mofleni.
 • Copie chitanţă privind plata taxei pentru prelungirea Autorizaţiei de Spargere
 • Stradă.
 •  

Pentru emiterea AUTORIZAŢIEI DE SPARGERE STRADĂ sunt necesare următoarele actele:

 • Cerere tip
 • Autorizaţie de construire (AC) – copie;
 • Plan de situaţie vizat spre neschimbare (anexa la AC), pe care să fie marcată suprafaţa afectată a domeniului public.
 • Memoriu tehnic şi detalii de execuţie( suprafaţa afectată în metrii pătraţi defalcată pe carosabil/trotuar/spaţiu verde/pământ)
 • Memoriu tehnic şi detalii de execuţie( suprafaţa afectată în metrii pătraţi defalcată pe carosabil/trotuar/spaţiu verde/pământ, pe fiecare stradă în parte)
 • Dovada achitării contravalorii refacerii sistemului rutier, şi contract de execuţie lucrări încheiat cu o societate comercială specializată în lucrări de drumuri şi agreată  de Primăria Municipiului Craiova.
 • Dovada achitării contravalorii refacerii pavajelor din piatră cubică, piatră de râu şi spaţiu verde, şi contract pentru execuţia lucrărilor de refacere încheiat cu RAADPFL Craiova.
 • Contract pentru igenizarea zonei şi transport pământ şi moloz rezultat din săpătură cu SC Salubritate Craiova SRL sau contract direct cu depozitul ecologic Mofleni.
 • Grafic de execuţie lucrări.
 • Poză format A 4 pe care să fie marcată zona afectată de spargere sau CD;
 • Copie dovada plata taxa pentru obţinerea Autorizaţiei de Spargere Stradă.
 • Plata se face in contul RO05TREZ29121160203XXXXX. Taxa este de 1% din valoarea totala deviz

 

Pentru emiterea AUTORIZAŢIEI DE BRANŞAMENT AERIAN sunt necesare următoarele acte:

 • Cerere
 • Localizarea exacta a lucrărilor;
 • Durata de execuţie;
 • Responsabilul lucrării, din partea executantului: nume, prenume, nr. Telefon
 • Fişa de soluţie din care să reiese tipul branşamentului(LEA)
 • Taxa pentru bransamentele aeriene electrice de telefonie si televiziune prin cablu este de 12 lei/bransament