Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Acte utile
Autoritate tutelara
Publicat: 6 noiembrie 2014, 20:21, Actualizat: 2 mai 2019, 13:58

 

1)        Acte necesare privind emiterea dispoziției în vederea dobândirii calităţii de moştenitor/stabilirea masei succesorale pentru bolnavul psihic/persoană majoră pusă sub interdicție

1) Adresa notarului public prin care se solicită numirea/autorizarea curatorului special/reprezentant legal/tutore în vederea dobândirii calităţii de moştenitor/stabilirea masei succesorale de către bolnav/persoană majoră pusă sub interdicție, conform Legii 60/2013, Legii 214/2013 și  Legea 54/2013;

2) Declarație autentificată  de acord, a reprezentantului legal/tutore, cu privire la numirea/autorizarea curatorului special/reprezentant legal/tutore pentru a-l reprezenta pe bolnav/interzis  la dezbaterea succesiunii; 

3)  Declarație autentificată de acord a curatorului special, (dacă este cazul);                                                                   

4) Adeverință medicală cu valabilitate de 30 de zile de la data emiterii, în care să se specifice că, persoana ce urmează să reprezinte minorul/interzisul judecătoresc, nu figurează în evidențele medicale cu boli neuropsihice;

5) Cartea de identitate a reprezentantului legal;
6) Acte de identitate ale bolnavului (C.I.; Certificatul de naştere);                                                        

7) Sentinţa civilă de punere sub interdicţie a persoanei investită cu formulă definitivă şi irevocabilă;                                                                                                                                                                                                

8) Certificatul de grefa pentru bolnav, din care să rezulte că pe rolul instanței de judecată se află dosarul de punere sub interdicție;
9) Certificatul de căsătorie al părinților; (dacă este cazul)                                                                                           

10) Certificatul de deces al părintelui decedat sau al persoanei după care se dezbate succesiunea;
11) Cartea de identitate a unui curator care îl va reprezenta doar la încheierea actului de succesiune.
12)  Alte acte doveditoare relevante fiecărui caz.
Termen de rezolvare: 30 de zile
Precizare: Sarcinile curatorului numit, încetează odată cu eliberarea Certificatului de Moștenitor.

Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0251/416235
 

 


2)  Acte necesare privind emiterea dispoziției în vederea dobândirii calităţii de moştenitor/stabilirea masei succesorale pentru minor

1) Adresa notarului public prin care se solicită numirea/autorizarea curatorului special/reprezentant legal în vederea dobândirii calităţii de moştenitor/stabilirea masei succesorale de către minor conform Legii 60/2013, Legii 214/2013;                                                                                                                                 

2) Declarații autentificate de acord, ale părinților/ reprezentantului legal al minorului, cu privire la numirea curatorului special/autorizarea reprezentantului legal pentru a-l reprezenta /asista pe minor la perfectarea actelor privind acceptarea succesiunii;                                                                                 

3) Declarație autentificată de acord a curatorului special, (dacă este cazul)
4) Cartea de identitate a reprezentantului legal;
5) Certificatul de naştere al minorului;
6) Cartea de identitate a minorului;
7) Certificatul de căsătorie al părinţilor minorului;
8) Certificatul de deces al părintelui decedat sau al persoanei după care se dezbate succesiunea legală/testamentară;
9) Sentinţă civilă referitoare la încredinţarea minorului la unul din părinţi, investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul)
10) Hotărârea Comisiei de Protecţie a Copilului privind plasamentul minorului(dacă este cazul)/ sentinţa judecătorească;
12) Testamentul persoanei decedate cu menţiunea nerevocat (înscrisă la cabinetul notarial unde a fost autentificat testamentul), în cazul succesiunii testamentare;
13) Cartea de identitate a curatorului;                                                                                                      

14) Adeverință medicală cu valabilitate de 30 de zile de la data emiterii, în care să se specifice că, persoana ce urmează a fi desemnată în calitate de curator special/ reprezentant legal, nu figurează în evidențele medicale cu boli neuropsihice.
15) Alte acte doveditoare relevante fiecărui caz.
           
Precizare: Sarcinile curatorului numit, încetează odată cu eliberarea Certificatului de Moștenitor.
            Notă informativă:
Precizăm faptul că, toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox, exceptând adeverința medicală.

Observaţie: Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr.0251416235

 

 

 

3)    Acte necesare pentru emiterea dispoziției privind ieşirea din indiviziune sau dezmembrarea dreptului de proprietate (casă, teren, apartament) pentru persoana majora pusă sub interdicție


1)  Adresa notarului public prin care se solicită autorizarea reprezentantului legal/tutore/ curator special (dacă este cazul) în vederea reprezentării persoana majora pusă sub interdicție la încheierea actului juridic ce are ca obiect ieşirea din indiviziune sau dezmembrarea dreptului de proprietate potrivit Legii 60/2012 și Legii 214/2013;

2) Declarații autentificate de acord, reprezentant legal/tutore, cu privire la numirea curatorului special pentru a-l reprezenta pe  bolnavul psihic la perfectarea actelor privind ieşirea din indiviziune sau dezmembrarea dreptului de proprietate (casă, teren, apartament);

3) Declarație autentificată de acord a curatorului special, (dacă este cazul);

4) Carte de identitate a reprezentantului legal al bolnavului;
5) Certificatul de căsătorie (dacă e cazul);
6) Acte de identitate ale bolnavului (Cartea de identitate, Certificatul de naştere)
7) Sentinţa de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă e cazul);
8) Actul de Carte Funciară al imobilului pentru care se va efectua ieşirea din indiviziune a dreptului de proprietate, valabil 30 de zile de la data emiterii (apartament, casă, teren);
9) Actul de Carte Funciară din care să rezulte un alt drept locativ al bolnavului, valabil 30 de zile de la data emiterii (dacă este cazul);
10) Sentinţa de punere sub interdicţie investită cu formulă definitivă şi irevocabilă;
11) Carte de identitate a curatorului, care urmează să-l reprezinte pe bolnav la încheierea actului solicitat;
12)  Adeverință medicală cu valabilitate de 30 de zile de la data emiterii, în care să se specifice că, persoana ce urmează a fi desemnată în calitate de curator special, nu figurează în evidențele medicale cu boli neuropsihice;

13) Certificat de moștenitor (dacă este cazul);
14) Alte acte doveditoare relevante fiecărui caz.

 

Precizare: Sarcinile curatorului numit, încetează odată cu încheierea actului juridic, ce face obiectul solicitării.
Termen de rezolvare: 30 de zile
Notă: Toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox.

Precizare: NOTARUL PUBLIC SE OBLIGĂ CA ÎN TERMEN DE 10 ZILE SĂ TRANSMITĂ AUTORITĂȚII TUTELARE, ACTUL JURIDIC ÎNCHEIAT

 

 

 

4)       Acte necesare pentru emiterea dispoziției privind ieşirea din indiviziune sau dezmembrarea dreptului de proprietate (casă, teren, apartament)  pentru minori

1) Adresa notarului public prin care se solicită autorizarea reprezentantului legal/ curator special (dacă este cazul) în vederea reprezentării/asitării minorului la încheierea actului juridic ce are ca obiect ieşirea din indiviziune sau dezmembrarea dreptului de proprietate potrivit Legii 60/2012 și Legii 214/2013;                                                                                                                                       

2) Declarație autentificată de acord, a părinților/ reprezentantului legal al minorului, cu privire la numirea curatorului special/autorizarea reprezentantului legal pentru a-l reprezenta (asista) pe minor la perfectarea actelor privind ieșirea  din indiviziune sau dezmembrarea dreptului de proprietate (casă, teren, apartament);                                                                                                                                   

3) Declarație autentificată de acord a curatorului special, (dacă este cazul);                                                                 

4) Carte de identitate a reprezentantului legal al minorului (părinte sau tutore);                                         

5) Certificatul de căsătorie al părinţilor;
6) Certificatul de naştere al minorului;
7) Cartea de identitate a minorului, (dacă este cazul);                                                                           

8) Carte de identitate a curatorului, care urmează să-l reprezinte pe minor la încheierea actului solicitat;                                                                                                                                                 

9)  Declaraţia autentificată de acord a minorului cu vârsta de peste 10 ani;                                                               

10) Certificat de moștenitor (dacă este cazul);                                                                                                

11) Adeverință medicală cu valabilitate de 30 de zile de la data emiterii, în care să se specifice că, persoana ce urmează a fi desemnată în calitate de curator special, nu figurează în evidențele medicale cu boli neuropsihice;
12) Sentinţa de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă e cazul);
13) Hotărârea Comisiei pt. Protecţia Copilului privind forma de ocrotire a minorului sau Sentinţa civilă de instituire a tutelei asupra minorului, investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);                                                                                                                                                 

14) Extras de Carte Funciară al imobilului pentru care se va efectua ieşirea din indiviziune a dreptului de proprietate, valabil 30 de zile de la data emiterii (apartament, casă, teren);                                                    

15) Alte acte doveditoare relevante fiecărui caz.

            Precizare: Sarcinile curatorului numit, încetează odată cu încheierea actului juridic, ce face obiectul solicitării.            
Termen de rezolvare: 30 de zile
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0251/416235

 

Precizare: NOTARUL PUBLIC SE OBLIGĂ CA ÎN TERMEN DE 10 ZILE SĂ TRANSMITĂ AUTORITĂȚII TUTELARE, ACTUL JURIDIC ÎNCHEIAT

 

 

 

5)        Acte necesare pentru emiterea dispoziției privind acceptarea donaţiei de către minor

 

1)    Adresa notarului public prin care se solicită  autorizarea reprezentantului legal/curator special (dacă este cazul) în vederea reprezentării/ asistării minorului în vederea acceptării donaţiei de către minor, conform Legii 60/2012 și Legea 214/2013;       

2)    Declarație autentificată  de acord, a părinților/ reprezentantului legal al minorului, cu privire la numirea curatorului special / autorizarea reprezentantului legal pentru a-l reprezenta (asista) pe minor la perfectarea actelor privind acceptarea donației;                     

3)     Declaraţie autentificată la notarul public sau Consulat al părintelui/părinților ce locuiesc în străinătate prin care îşi dă acordul cu privire la cumpărarea imobilului de către minor, în forma solicitată; (după caz)                                                                     

4)     Declarație autentificată de acord a curatorului special, (dacă este cazul);

5)     Certificatul de naştere al minorului în copie;

6)     Carți de identitate ale părinților solicitanți sau a reprezentantului legal al minorului;              

7)     Certificat de căsătorie al părinţilor (dacă este cazul);

8)     Cartea de identitate a minorului (dacă este cazul);                                                                            

9)     Cărţile de identitate ale persoanelor care donează;

10)   Cartea de identitate a curatorului (dacă este cazul);

11)   Extrasul de carte funciară pentru informare al imobilului care se donează cu valabilitate de 30 de zile de la data emiterii (apartament, casă, teren);

12)   Adeverință medicală cu valabilitate de 30 de zile de la data emiterii, în care să se specifice că, persoana ce urmează a fi desemnată în calitate de curator special/reprezentant legal, nu figurează în evidențele medicale cu boli neuropsihice;

13)  Sentinţă civilă referitoare la încredinţarea minorului la unul din părinţi, investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);

14)  Hotărârea Comisiei de Protecţia Copilului privind plasamentul minorului (dacă este cazul);

15)  Declaraţiile persoanelor care donează cu privire la eventualele sarcini care grevează donaţia.

16)   Alte acte doveditoare relevante fiecărui caz.

 

Precizare: Sarcinile curatorului numit, încetează odată cu încheierea actului juridic, ce face obiectul solicitării.

            Termen de rezolvare: 30 de zile
 Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0251/416235

Notă: Toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox, exceptând adeverința medicală. În adresă trebuie precizat dacă imobilul se va transmite prin donaţie cu sarcini, respectiv uzufructul viager şi interdicţia de înstrăinare şi grevare în favoarea unei sau unor persoane, precizându-se numele acestora, fiind necesare copiile cărţilor de identitate ale persoanelor respective. Dacă nu vor fi instituite sarcini asupra donaţiei, acest lucru trebuie menţionat expres în cerere.

            Precizare: NOTARUL PUBLIC SE OBLIGĂ CA ÎN TERMEN DE 10 ZILE SĂ TRANSMITĂ AUTORITĂȚII TUTELARE, ACTUL JURIDIC ÎNCHEIAT

 

 

 

6)      Acte necesare pentru emiterea dispoziției privind acceptarea donaţiei de către persoana majora pusă sub interdicție

 1) Adresa notarului public, prin care se solicită  autorizarea reprezentantului legal/tutore/curator special (dacă este cazul) în vederea reprezentării interzisului în vederea  acceptării donației, conform Legii nr. 60/2012 și Legea 214/2013;                                                                                                         

2) Declarație autentificată de acord, a reprezentantului legal/tutore, cu privire la numirea curatorului special pentru a-l reprezenta pe bolnavul psihic la primirea donaţiei de către acesta;                                   

3)  Declarație autentificată de acord a curatorului special, (dacă este cazul);                                                   

4) Adeverință medicală cu valabilitate de 30 de zile de la data emiterii, în care să se specifice că, persoana ce urmează a fi desemnată în calitate de curator special/autorizarea tutorelui, nu figurează în evidențele medicale cu boli neuropsihice;                                                                                              

5) Carte de identitate a reprezentantului legal;
6) Acte de identitate ale bolnavului (Cartea de identitate, Certificat de naştere);
7) Sentinţa de punere sub interdicţie pe cale judecătorească, investită cu formulă definitivă şi irevocabilă;
8) Extras de Carte Funciară pentru informare al imobilului care se donează, valabil 30 zile de la data emiterii (apartament, casă, teren);
9) Cartea de identitate a unui curator care îl va reprezenta pe bolnav doar la încheierea actului de donaţie (dacă este cazul)                                                                                                                              

10) Alte acte doveditoare relevante fiecărui caz.

Precizare: Sarcinile curatorului numit, încetează odată cu încheierea actului juridic, ce face obiectul solicitării.

Termen de rezolvare: 30 de zile
Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0251/416235

Notă: Toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox. În cerere trebuie precizat dacă imobilul se va transmite prin donaţie cu sarcini, respectiv uzufructul viager şi interdicţia de înstrăinare şi grevare în favoarea unei sau unor persoane, precizându-se numele acestora, fiind necesare copiile cărţilor de identitate ale persoanelor respective. Dacă nu vor fi instituite sarcini asupra donaţiei, acest lucru trebuie menţionat expres în cerere.
 

Precizare: NOTARUL PUBLIC SE OBLIGĂ CA ÎN TERMEN DE 10 ZILE SĂ TRANSMITĂ AUTORITĂȚII TUTELARE, ACTUL JURIDIC ÎNCHEIAT

 

7)  Acte necesare pentru emiterea dispoziției privind cumpărarea pe numele minorului a unui bun imobil
1.  Adresa notarului public prin care se solicită autorizarea  reprezentantului legal/curator special (dacă este cazul) în vederea reprezentării/ asistării minorului în vederea cumpărării pe numele  minorului a unui bun imobil, conform Legii 60/2012 și Legii.214/2013;

2. Declarație autentificată de acord, a părinților/ reprezentantului legal al minorului, cu privire la numirea curatorului special/autorizarea reprezentantului legal pentru a-l reprezenta /asista pe minor la perfectarea actelor privind cumpărarea pe numele minorului a imobilului;

3. Declarație autentificată de acord a curatorului special, (dacă este cazul);
4. Carte de identitate a părintelui solicitant sau a reprezentantului legal al minorului (tutore);
5. Certificatul de căsătorie al părinţilor;
6. Certificatul de naştere al minorului;
7. Cartea de identitate a minorului (dacă este cazul);
8. Sentinţa de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (în cazul părinţilor divorţaţi);
9. Hotărârea Comisiei de Protecţia Copilului privind plasamentul minorului (dacă este cazul);
10. Extrasul de cont pe numele minorului actualizat, dacă imobilul se cumpără din banii copilului;
11. Extras de Carte Funciară al imobilului care se cumpără, valabil 30 de zile de la data emiterii (apartament, casă, teren);
12.Declaraţie autentificată la notarul public sau Consulat a părintelui ce locuiește în străinătate (dacă este cazul), prin care îşi dă acordul cu privire la cumpărarea imobilului de către minor, în forma solicitată;
13. Cartea de identitate a curatorului (dacă este cazul);

14.  Adeverință medicală cu valabilitate de 30 de zile de la data emiterii, în care să se specifice că, persoana ce urmează a fi desemnată în calitate de curator special/reprezentant legal, nu figurează în evidențele medicale cu boli neuropsihice.

15) Alte acte doveditoare relevante fiecărui caz.

 

Precizare: Sarcinile curatorului numit, încetează odată cu încheierea actului juridic, ce face obiectul solicitării.
Termen de rezolvare: 30 zile

Toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox, exceptând adeverința medicală.  În cerere trebuie precizat dacă imobilul se va transmite prin cumpărare cu sarcini, respectiv uzufructul viager şi interdicţia de înstrăinare şi grevare în favoarea unei sau unor persoane, precizându-se numele acestora, fiind necesare copiile cărţile de identitate ale persoanelor respective. Dacă nu vor fi instituite sarcini, acest lucru trebuie menţionat expres în cerere.


La imobilele cumpărate cu Legea 112/1995 este necesară aducerea următoarelor documente: contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, adeverinţă de la Direcţia Patrimoniu din care să rezulte că nu s-a depus cerere pentru revendicarea imobilului şi de la Serviciul Juridic din care să rezulte că imobilul nu este în litigiu.
 

Precizare: NOTARUL PUBLIC SE OBLIGĂ CA ÎN TERMEN DE 10 ZILE SĂ TRANSMITĂ AUTORITĂȚII TUTELARE, ACTUL JURIDIC ÎNCHEIAT

Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0251/416235

 

 

8)      Acte necesare pentru emiterea dispoziției privind vânzarea unui bun imobil - proprietatea minorului

1.  Adresă de la notar prin care se solicită autorizarea reprezentantului legal/ curator special (dacă este cazul), în vederea reprezentării/asitării minorului la încheierea actului juridic de înstrăinare, conform Legii 60/2012 și Legii 214/2013,  precum și specificația expresă a cotelor/cotei aparţinând minorului care se vor vinde, trecute în actul de carte funciară sau în certificatul de moştenitor, cu precizarea prețului de vânzare/cumpărare conform grilei notariale.                                                                

2. Declarație autentificată de acord, a părinților/ reprezentantului legal al minorului, cu privire la numirea curatorului special/autorizarea reprezentantului legal pentru a-l reprezenta (asista) pe minor la perfectarea actelor privind vânzarea imobilelor deținute de minor;                                                        

3. Declarație autentificată de acord a curatorului special prin care îşi exprimă acordul să reprezinte sau să asiste minorul, la perfectarea actelor de vânzare – cumpărare, (dacă este cazul);                                             

4. Cărți de identitate ale părinților/reprezentant  legal (tutore);
5. Certificatul de căsătorie al părinţilor;
6. Certificatul de naştere al minorului;
7. Cartea de identitate a minorului (dacă este cazul);
8. Sentinţa de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (în cazul părinţilor divorţaţi);
9. Hotărârea Comisiei de Protecţia Copilului privind plasamentul minorului (dacă este cazul);
10. Extras de Carte Funciară pentru informare al imobilului care se vinde (apartament, casă, teren) nu mai vechi de 30 de zile;
12. Act doveditor privind preţul terenului  (Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia se află terenul) după caz;
13. Cartea de identitate a curatorului;
14. Declaraţie privind acordul minorului, care are vârsta peste 10 ani, dată în faţa reprezentantului Autorităţii Tutelare;                                                                                                                               

15. Adeverință medicală cu valabilitate de 30 de zile de la data emiterii, în care să se specifice că, persoana ce urmează a fi desemnată în calitate de curator special/reprezentant legal, nu figurează în evidențele medicale cu boli neuropsihice;                                                                                             

16. Extras de cont deschis pe numele minorului la o unitate bancară, unde se vor vira sumele rezultate în urma vânzării;                                                                                                                                    

17. Alte acte doveditoare relevante fiecărui caz.

Precizare: Sarcinile curatorului numit, încetează odată cu încheierea actului juridic, ce face obiectul solicitării.      
Termen de rezolvare: 30 zile

Notă: Toate actele menţionate mai sus vor fi prezentate în copie xerox, exceptând adeverința medicală. Părintele va putea reprezenta sau asista direct minorul în cazul vânzării, cu condiţia să nu fie proprietar al bunului vândut. În această situaţie, nu mai este necesară cartea de identitate a unei terțe persoane pentru a fi numită în calitate de curator special
  Sumele de bani obţinute vor fi depuse într-un cont deschis la o instituţie de credit pe numele minorului şi nu pot fi retrase fără autorizarea prealabilă a autorităţii tutelare.
  Dacă imobilul vândut reprezintă singurul bun (locuință) al minorului, vânzarea se va putea face doar concomitent cu cumpărarea unui alt imobil sau a unei cote corespunzătoare pe numele minorului.
  În cazul în care concomitent cu vânzarea imobilului proprietatea minorului se cumpără un alt imobil pe numele acestuia este necesar și extras CF.
  Dacă pentru cumpărarea imobilului se folosesc sume de bani ale minorului, plata se efectua prin transfer bancar din contul curent al minorului către cumpărător.
                Se va menţiona un număr de telefon de contact.

 

La imobilele cumpărate cu Legea 112/1995 este necesară aducerea următoarelor documente: contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, adeverinţă de la Direcţia Patrimoniu din care să rezulte că nu s-a depus cerere pentru revendicarea imobilului şi de la Serviciul Juridic din care să rezulte că imobilul nu este în litigiu.
 

Autorizarea va fi acordată numai cu respectarea prevederilor art. 145 Cod Civ.

 

Precizare: NOTARUL PUBLIC SE OBLIGĂ CA ÎN TERMEN DE 10 ZILE SĂ TRANSMITĂ AUTORITĂȚII TUTELARE, ACTUL JURIDIC ÎNCHEIAT


Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0251/416235
 

 

 

 

9)  Acte necesare  pentru emiterea dispoziției  privind vânzarea/ cumpărarea unui bun imobil (casă, teren, apartament) proprietatea persoanei majore pusă sub interdicție


1) Adresa notarului public prin care se solicită autorizarea  reprezentantului legal/tutore/ curator special (dacă este cazul) în vederea reprezentării persoanei pusă sub interdicție la încheierea unui contract de vânzare/cumpărare, conform Legii 60/2012 și Legii 214/2013, precum și  specificația expresă cu cotele/cota aparţinând bolnavului, trecute în actul de carte funciară sau în certificatul de moştenitor, cu precizarea prețului de vânzare/cumpărare conform grilei notariale.

2) Declarație autentificată de acord a reprezentantului legal/tutore, cu privire la numirea curatorului special/autorizarea reprezentantului legal.

3) Declarație autentificată de acord a curatorului special, (dacă este cazul)
4) Carte de identitate a reprezentantului legal al persoanei puse sub interdicție judecătorească (părinte, tutore, curator);
5) Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
6) Certificatul de naştere al persoanei puse sub interdicție judecătorească;
7) Cartea de identitate al persoanei puse sub interdicție judecătorească;
8) Extras de Carte Funciară a imobilului care se vinde/ care se cumpără (apartament, casă, teren);
9) Sentinţa de punere sub interdicţie investită cu formulă definitivă şi irevocabilă;
10) Carte de identitate a curatorului, care urmează să-l reprezinte pe bolnav la încheierea actului solicitat;

11) Adeverință medicală cu valabilitate de 30 de zile de la data emiterii, în care să se specifice că, persoana ce urmează să reprezinte bolnavul/interzisul judecătoresc , nu figurează în evidențele medicale cu boli neuropsihice.

13) Extras de cont deschis pe numele bolnavului;                                                                                        

14)  Alte acte doveditoare relevante fiecărui caz.

 

Precizare: Sarcinile curatorului numit, încetează odată cu încheierea actului juridic, ce face obiectul solicitării.


 Sumele de bani obţinute vor fi depuse într-un cont deschis la o instituţie de credit pe numele bolnavului şi nu pot fi retrase fără autorizarea prealabilă a autorităţii tutelare.

 Dacă imobilul vândut reprezintă singurul bun (locuință) a bolnavului, vânzarea se va putea face doar concomitent cu cumpărarea unui alt imobil sau a unei cote corespunzătoare pe numele bolnavului.
  În cazul în care concomitent cu vânzarea imobilului proprietatea bolnavului se cumpără un alt imobil pe numele acestuia este necesar și extras CF și raport de evaloare pentru imobilul ce se va cumpăra pe numele bolnavului.
  Dacă pentru cumpărarea imobilului se folosesc sume de bani ale bolnavului este necesară autorizarea autorităţii tutelare pentru folosirea acestor sume cu cerere prealabilă din partea reprezentantului legal al tutorelui bolnavului în anexa documentaţiei depuse.

Termen de rezolvare: 30 zile

La imobilele cumpărate cu Legea 112/1995 este necesară aducerea următoarelor documente: contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, adeverinţă de la Direcţia Patrimoniu din care să rezulte că nu s-a depus cerere pentru revendicarea imobilului şi de la Serviciul Juridic din care să rezulte că imobilul nu este în litigiu.
 

Notă: Autorizarea va fi acordată numai cu respectarea prevederilor art. 145 Cod Civ.

 

Precizare: NOTARUL PUBLIC SE OBLIGĂ CA ÎN TERMEN DE 10 ZILE SĂ TRANSMITĂ AUTORITĂȚII TUTELARE, ACTUL JURIDIC ÎNCHEIAT


Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0251/416235
 

 

 

 

10)      Acte necesare pentru emiterea dispoziției în vederea retragerii unor sume de bani, din contul al cărui titular este minorul/ persoana pusă sub interdicție judecătorească de la unități bancare/CEC

1) Cerere întocmită de reprezentantul legal al minorului/interzis judecătoresc (părinte, tutore) - cerere tip;
2) Act de identitate curator special/reprezentant legal/tutore;

3) Declarație autentificată de acord, a părinților/ reprezentantului legal al minorului/interzisului judecătoresc, cu privire la numirea curatorului special/autorizarea reprezentantului legal/autorizarea tutorelui;

4) Certificatul de naştere minor/interzis judecătoresc;
5) Cartea de identitate a minorului/interzisului judecătoresc (dacă este cazul);
6) Sentinţa civilă instituire tutelă, investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);

7) Extras de cont la zi;
8)  Adeverință medicală cu valabilitate de 30 de zile de la data emiterii, în care să se specifice că, persoana ce urmează să reprezinte minorul/interzisul judecătoresc, nu figurează în evidențele medicale cu boli neuropsihice;

9) Alte acte doveditoare relevante fiecărui caz;                                                                                             

 

Termen de rezolvare: 30 zile


Notă: Toate actele menţionate mai sus vor fi prezentate în copie xerox.

            Părintele sau reprezentantul legal al minorului îl va reprezenta sau asista la unitatea bancară/CEC, în acest caz nemaifiind necesară cartea de identitate a unei terțe persoane.
Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0251/416235

 

 

 

11)       Acte necesare pentru efecuarea anchetei sociale, (în situația în care părinții copilului nu sunt căsăstoriți, dar copilul a fost recunoscut), în vederea acordării indemnizației lunare/stimulentului de inserție pentru creșterea copilului conform OUG 111/2010, cu modificările și completările ulterioare

 

  1. Cerere tip;
  2. Acte de identitate părinți
  3. Certificat de naștere copil pentru care se solicită dreptul;
  4. Certificat de încadrare în grad de handicap, copil – în copie  (după caz) ;                                                
  5. Certificat de încadrare în grad de handicap, părinte – în copie  (după caz) ;

6)          Adeverință eliberată de angajator sau alte autorități competente din care să rezulte că persoana îndreptățită a realizat venituri cu caracter salarial timp de 12 luni din ultimele 24 de luni anterioare datei nașterii copilului, (anexa 2) sau a frecventat cursurile de zi și nu a repetat anul școlar ale unei instituții de stat sau particulare acreditate (adeverință elev/student);

7)         Decizia de suspendare a activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului – în copie;

8)         Decizia de încetare a suspendării activității (reluarea activității) în cazul stimulentului de inserție –  în copie ;

9)         Declarație separată scrisă și semnată de fiecare părinte al copilului că locuiesc/nu locuiesc împreună, și se ocupă/nu se ocupă împreună de creșterea și îngijirea copilului și privind acceptul acordării indemnizației/stimulentului de inserție de către celălalt părinte (care va fi dată cu ocazia rfectuăriii anchetei sociale la domiciliul acestore);

10)       Declarație în cazul în care nu se cunosc date despre celălalt părinte (care va fi dată cu ocazia efectuării anchetei sociale);

11)       Alte acte doveditoare relevante fiecărui caz;

12)       În cazul în care unul dintre părinți are o afecțiune psihică și este încadrat într-un grad de handicap este necesară prezentarea unei Sentințe Civile privind numirea unui curator care să-l reprezinte și care va da declarațiile necesare cu privire la acodarea indemnizației/stimulentului de inserție.

 

Termen de rezolvare: 30 zile

Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0251/416235
 

 

 

12)   Acte necesare pentru asistarea de către un reprezentant al Serviciului Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, în vederea încheierii unui act translativ de proprietate, având ca obiect bunuri proprii, în scopul întreţinerii şi îngrijirii, în conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 republicată privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare

 

1)  Cerere tip, (se solicită asistarea de către un reprezentant al autorității tutelare, se menționează cu cine se încheie contractul de întreținere, indicând numele, domiciliul și calitatea persoanelor, biroul notarial unde se încheie contractul, se va specifica cota din imobil care se transmite (construcții + teren) precum și toate aspectele ce țin de transmiterea bunurilor, de exemplu: nudă proprietate, păstrarea dreptului de uzufruct viager, interdicție de înstrăinare/grevare ș. a. și un număr de telefon de contact);

2) declaraţie autentificata din partea persoanei vârstnice privind motivul încheierii actului juridic, precum si cel al  alegerii persoanei ce urmeaza să-i asigure  întreţinerea si îngrijirea pe tot timpul vietii sale;  

3)  declaraţie autentificată din partea debitorilor-întreţinători cu privire la istoricul relaţiei existente între aceştia şi petenţi-creditori întreţinere (persoana vârstnică);

4) adeverinţe medicale petenţi (creditori ai obligaţiei de întreţinere), eliberate de medicul de familie, cu menţiunea expresă că nu figurează în evidenţele medicale cu boli neuropsihice sau după caz, certificat medico-legal eliberat de Institutul de Medicină Legală Craiova.

5) acte de identitate  petenţi-creditori întreţinere

6) taloane de pensie petenţi-creditori întreţinere

7) adeverinţe medicale pentru debitorii obligaţiei de întreţinere, eliberate de medicul de familie, cu menţiunea expresă că nu figurează în evidenţele medicale cu boli neuropsihice

8) acte de identitate debitori-întreţinere

9)adeverinţe de salariat debitori-întreţinere

10) extras de cont actualizat privind suma/sumele rezultate în cazul vânzării;                                      

11)  Alte acte doveditoare relevante fiecărui caz.

 

 

 

 

13) Acte necesare privind luarea în evidență și urmărirea exercitării tutelei interzisului judecătoresc

 

1)  Cerere tip;

2) act de identitate  tutore (în copie);

3) act de identitate interzis judecătoresc (în copie);

4) sentinţă civilă instituire tutelă, definitivă şi irevocabilă (în copie);

5) cupon pensie/adeverinţă salariat tutore;

6) adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie pentru tutore din care să rezulte că nu figurează în evidenţele medicale cu boli neuropsihice sau infecto -          contagioase;

7) dovezi venituri interzis judecătoresc;

8) Documente care să ateste toate veniturile lunare ale bolnavului și extras de cont cu sumele de bani aflate într-un cont deschis pe numele bolnavului în original și copie (ex. cupon pensie, cupon indemnizație, extras de cont la zi, etc. după caz); Extrasul de cont se va depune în original;

9) Acte de proprietate privind bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea interzisului judecătoresc  (Acte proprietate, Extras de Carte Funciară imobil, care să nu fie mai vechi de o lună, carte de identitate autoturism, certificat acțiuni, etc );

10) Declarație tutore cu privire la toate bunurilor pe care le deține bolnavul (bunuri mobile/imobile) precum și care fac obiectul veniturilor bolnavului (pensie, indemnizații, venituri din închirieri, dividente, etc.)