Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Acte utile
Administrare domeniu public. Activități economice / Închirieri / Patrimoniu
Publicat: 11 noiembrie 2014, 10:40, Actualizat: 12 aprilie 2019, 09:46

SERVICIUL DE URMĂRIRE CONTRACTE AGENŢI ECONOMICI

 

 Acord de funcţionare pentru desfăşurarea unei activităţi economice.

 • cerere tip pentru acord de funcţionare.
 • Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului.
 • Copie BI/CI administrator/Împuternicit.
 • Împuternicire (după caz).
 • Certificat constatator eliberat de O.R.C. cu mentionarea punctului de lucru pentru care se solicita eliberarea acordul de functionare, a codurilor CAEN, şi a administratorului/administratorilor persoanei juridice.
 • titlul locativ pentru spatiul utilizat (contract de inchiriere, comodat, concesiune, vanzare-cumparare, donatie, etc.).
 • autorizaţia de construire pentru schimbarea destinaţiei spaţiului, in cazul în care destinaţia din actul de proprietate este alta faţă de destinaţia pentru care se solicită eliberarea acordului de funcţionare
 • planşă foto

 

Vizare Acord de funcţionare pentru desfăşurarea unei activităţi economice

 • cerere tip pentru viză acord de funcţionare
 • Acord de funcţionare în copie şi în original
 • Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului
 • Copie BI/CI administrator/Împuternicit.
 • Împuternicire (după caz).
 • Copie titlul locativ pentru spatiul utilizat (contract de inchiriere, comodat, concesiune, vanzare-cumparare, donatie, etc.).

 

Autorizaţie de funcţionare alimentaţie publică.

 • Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului.
 • Copie acte doveditoare emise de Oficiul Registrului Comerţului care să ateste obiectul de activitate cod CAEN 5610, 5630.
 • Copie acte doveditoare emise de Oficiul Registrului Comerţului care să ateste calitatea de administrator a societăţii.
 • Copie BI/CI administrator.
 • Copie acte doveditoare, care să ateste deţinerea spaţiului utilizat (acte de prorietate, contract de închiriere, etc.).
 • Cerficat de atestare fiscală numai pentru persoane juridice din Craiova privind impozitele şi taxele locale emis de Direcţia Impozite şi Taxe Craiova.
 • Copie contract de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Craiova
 • Planşă foto

 

Vizare Autorizaţie de funcţionare în alimentaţie publică.

 • cerere tip pentru viză autorizaţie de funcţionare în alimentaţie publică.
 • Original şi copie Autorizaţie de funcţionare în alimentaţie publică.
 • Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului.
 • Copie BI/CI administrator/Împuternicit.
 • Împuternicire (după caz).
 • Copie titlul locativ pentru spatiul utilizat (contract de inchiriere, comodat, concesiune, vanzare-cumparare, donatie, etc.).
 • Plansa foto

 

Acord pentru ocuparea temporară a domeniului public

 • cerere tip pentru acord în vederea ocupării temporară a domeniului public.
 • Schiţa amplasamentului solicitat.
 • Planşă foto.
 • Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului/Certificat producător.
 • Copie BI/CI administrator/ împuternicit /al titularului certificatului de producător ori membru înscris în acesta.
 • Împuternicire (după caz)

 

Prelungire Acord pentru ocuparea temporară a domeniului public

 • cerere tip pentru prelungire acord în vederea ocupării temporară a domeniului public.
 • Copie acord precedent pentru ocuparea temporară a domeniului
 • Copie BI/CI administrator/împuternicit.
 • Împuternicire (după caz)
 • Plansa foto

 

 Acte necesare eliberare acord cale de acces la spaţiile cu altă destinaţie

 • Cerere
 • Actul de proprietate al spaţiului cu altă destinaţie
 • Copie BI/CI solicitant
 • Copie Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului şi Copie B.I./C.I. administrator
 • Certificat urbanism
 • Planşa Foto

 

 Acte necesare pentru încheiere contract închiriere stalpi iluminat

 • Cerere
 • Copie Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului
 • Copie B.I./C.I. Administrator
 • Certificat urbanism
 • Plan situaţie

 

 Documente necesare pentru prelungire contract de inchiriere chiosc

 • xerocopie autorizaţie de construire
 • xerocopie plan situaţie şi plan urbanistic zonal
 • xerocopie contract de închiriere / act aditional
 • certificat de atestare fiscală ( din care să rezulte că nu aveţi datorii catre bugetul local de la Direcţia Impozite şi Taxe – piata centrala)
 • cerere în vederea prelungirii contractului de închiriere
 • certificat constatator de la Registrul Comerţului privind situatia juridica a societatii comerciale /persona fizica individuala/intreprindere individuala
 • Planşă Foto

 

Acte necesare prelungire contract de inchiriere pentru terenul ocupat de garaj/copertină

 • Cerere în vederea prelungirii contractului de închiriere
 • Planşă Foto
 • Xerocopie contract de inchiriere/act aditional
 • Xerocopie chitanţă privind achitarea debitelor

 

 Acte necesare prelungire contract de inchiriere pentru terenul de legume si zarzavaturi

 • Cerere în vederea prelungirii contractului de închiriere
 • Planşă Foto
 • Xerocopie contract de inchiriere/act aditional
 • Xerocopie chitanţă privind achitarea debitelor

 

Pentru informaţii suplimentare contactaţi-ne la telefonul 0251/416235; Interior 330.

Sediul, str. A.I. Cuza, Nr. 1

E-mail: relatiicupublicul@primariacraiova.ro

 

 

Serviciul Patrimoniu

 

 

Cerere regim juridic

 

Cerere acord intabulare

 

Cerere eliberare adeverinta intabulare