Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Acte utile
Administrare domeniu public. Activități economice / Închirieri / Patrimoniu
Publicat: 11 noiembrie 2014, 10:40, Actualizat: 1 aprilie 2020, 14:14

Pentru depunere on-line, plata taxelor aferente se va efectua prin Ghiseu.ro sau prin virament bancar:

Banca: Trezoreria Municipiului Craiova

Beneficiar: Primaria Municipiului Craiova

C.U.I. - 4417214

COD DISP

Denumirea contului

Nr. Cont IBAN – Trezoreria Municipiului Craiova

98

LICENTE(AUT.FCT)

RO05TREZ29121160203XXXXX

100

TAXE ASOCIERE

RO46TREZ29121300250XXXXX

66,42

Concesiuni, chirii, superficii teren

RO23TREZ29121A300530XXXX

37,31

Alte TAXE PE PROPIETATE(TX Teren dom public, TX Alei acces)

RO76TREZ29121070250XXXXX

 

 

 

SERVICIUL DE URMĂRIRE CONTRACTE AGENŢI ECONOMICI

 

Acord de funcţionare pentru desfăşurarea unei activităţi economice.

 • cerere tip pentru acord de funcţionare.
 • Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului.
 • Copie BI/CI administrator/Împuternicit.
 • Împuternicire (după caz).
 • Certificat constatator eliberat de O.R.C. cu mentionarea punctului de lucru pentru care se solicita eliberarea acordul de functionare, a codurilor CAEN, şi a administratorului/administratorilor persoanei juridice.
 • Titlul locativ pentru spatiul utilizat (contract de inchiriere, comodat, concesiune, vanzare-cumparare, donatie, etc.).
 • Autorizaţia de construire pentru schimbarea destinaţiei spaţiului, in cazul în care destinaţia din actul de proprietate este alta faţă de destinaţia pentru care se solicită eliberarea acordului de funcţionare
 • Planşă foto

 

Vizare Acord de funcţionare pentru desfăşurarea unei activităţi economice

 • cerere tip pentru viză acord de funcţionare
 • Acord de funcţionare în copie şi în original
 • Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului
 • Copie BI/CI administrator/Împuternicit.
 • Împuternicire (după caz).
 • Copie titlul locativ pentru spatiul utilizat (contract de inchiriere, comodat, concesiune, vanzare-cumparare, donatie, etc.).

 

Autorizaţie de funcţionare alimentaţie publică.

 • Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului.
 • Copie acte doveditoare emise de Oficiul Registrului Comerţului care să ateste obiectul de activitate cod CAEN 5610, 5630.
 • Copie acte doveditoare emise de Oficiul Registrului Comerţului care să ateste calitatea de administrator a societăţii.
 • Copie BI/CI administrator.
 • Copie acte doveditoare, care să ateste deţinerea spaţiului utilizat (acte de prorietate, contract de închiriere, etc.).
 • Cerficat de atestare fiscală numai pentru persoane juridice din Craiova privind impozitele şi taxele locale emis de Direcţia Impozite şi Taxe Craiova.
 • Copie contract de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Craiova
 • Planşă foto

 

Vizare Autorizaţie de funcţionare în alimentaţie publică.

 • cerere tip pentru viză autorizaţie de funcţionare în alimentaţie publică.
 • Original şi copie Autorizaţie de funcţionare în alimentaţie publică.
 • Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului.
 • Copie BI/CI administrator/Împuternicit.
 • Împuternicire (după caz).
 • Copie titlul locativ pentru spatiul utilizat (contract de inchiriere, comodat, concesiune, vanzare-cumparare, donatie, etc.).
 • Plansa foto

 

Acord pentru ocuparea temporară a domeniului public

 • cerere tip pentru acord în vederea ocupării temporară a domeniului public.
 • Schiţa amplasamentului solicitat.
 • Planşă foto.
 • Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului/Certificat producător.
 • Copie BI/CI administrator/ împuternicit /al titularului certificatului de producător ori membru înscris în acesta.
 • Împuternicire (după caz)

 

Prelungire Acord pentru ocuparea temporară a domeniului public

 • cerere tip pentru prelungire acord în vederea ocupării temporară a domeniului public.
 • Copie acord precedent pentru ocuparea temporară a domeniului
 • Copie BI/CI administrator/împuternicit.
 • Împuternicire (după caz)
 • Plansa foto

 

 Acte necesare eliberare acord cale de acces la spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuit

 • Cerere
 • Actul de proprietate al spaţiului cu altă destinaţie
 • Copie BI/CI solicitant
 • Copie Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului şi Copie B.I./C.I. administrator
 • Certificat urbanism
 • Planşa Foto

 

 Acte necesare pentru încheiere contract superficie pentru construcţiile edificate la parterul imobilelor cu destinaţia de locuinţe colective (balcoane)
Cerere
Copie act de proprietate al imobilului
Copie B.I./C.I. proprietari
Copie certificat de nomenclatură stradală
Fotografie construcţie(balcon)

 

 Acte necesare prelungire contract de inchiriere pentru terenul de legume si zarzavaturi

 • Cerere în vederea prelungirii contractului de închiriere
 • Planşă Foto
 • Xerocopie contract de inchiriere/act aditional
 • Xerocopie chitanţă privind achitarea debitelor

 

 Documente necesare pentru prelungiri/modificări contracte de concesiune, inchiriere, asociere, superficie
Cerere prelungire/modificare contract
Copie CUI/B.I./C.I.titular contract/administrator
copie contract/acte adiţionale
Copie autorizaţie de construire 
certificat de atestare fiscală emis de Direcţia Impozite şi Taxe Locale Craiova
certificat constatator de la Registrul Comerţului privind situatia juridica a societatii comerciale /persona fizica individuala/intreprindere individuala
alte documente specifice,  după caz
Planşă Foto

 

Pentru informaţii suplimentare contactaţi-ne la telefonul 0251/416235; Interior 330.

Sediul, str. A.I. Cuza, Nr. 1

E-mail: relatiicupublicul@primariacraiova.ro

 

 

Serviciul Patrimoniu

 

 

Cerere regim juridic

 

Cerere acord intabulare

 

Cerere eliberare adeverinta intabulare