Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Acte utile
Acte utile
• Fond locativ / Asociatii de proprietari
• Urbanism
• Registrul Agricol
• Impozite si taxe
• Achiziții publice
• Autoritate tutelara
• Administrare domeniu public. Activități economice / Închirieri / Patrimoniu
• Servicii publice / Transport local / Acces zona A / Spargere stradă
• Evidenţa persoanelor
• Cerere eliberare documente arhiva