Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2021
Anunţ de anulare procedură de ÎNCHIRERE prin licitaţie publică , a bunurilor « Spaţii Birouri din Proiect» în suprafaţă utilă de 247,34mp, din incinta « Compexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal din Municipiul Craiova
Publicat: 29 martie 2021, 12:54, Actualizat: 29 martie 2021, 12:56

 

 

 

Primăria Municipiului Craiova, C.F. 4417214, str. A.I. Cuza, nr. 7, tel. 0251/416235, 0251/411008, fax 0251/411561, precizează că în urma desfăşurării procedurii de atribuire a contractului de închiriere, , a bunurilor « Spaţii Birouri din Proiect» în suprafaţă utilă de 247,34mp, din incinta « Compexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal din Municipiul Craiova , organizată ca urmare a publicării anunţului licitaţiei publice cu  nr. 44264/09.03.2021 şi în conformitate cu Secţiunea a 4-a ,,Închirierea bunurilor proprietate publică” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, este stabilită componenţa Comisiei de evaluare privind ofertele depuse în vederea desfăşurării licitaţiei publice, aceasta nu poate fi realizată până la data când va fi emisă o Hotărâre de Consiliu Local  în care vor fi desemnaţi reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Craiova în  Comisia de Evaluare.

Ca urmare, în temeiul art. 338 alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind Codul Administrativ coroborat în mod corespunzător cu dispoziţiile art. 317 care stabilesc componenţa membrilor Comisiei de evaluare şi în conformitate cu cele menţionate mai sus,

Primăria Municipiului Craiova anunţă anularea procedurii  de închiriere prin licitaţie publică ce a fost prevăzută pentru data de 01.04.2021 ora 10:00.

Data şi locul la care se va desfăşura o nouă procedură de atribuire prin licitaţie publică a acestui contract,  vor fi comunicate printr-un anunţ publicat în presă.