Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2021
Achiziții publice - 2021
• Achizitie publică de servicii: „Servicii de publicitate in presa scrisă locală”
• Achizitie publică de servicii: „Service /reparatii aparate aer conditionat, inclusiv încărcare cu freon și înlocuire piese uzate”
• Specificatii tehnice pentru servicii expertiză tehnică judiciară – specialitatea topografie, cadastru şi geodozie – expert asistent Dosar nr. 628/63/2021
• Achizitie publica de servicii: : „Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public si/sau privat al municipiului Craiova”
• Specificatii tehnice pentru servicii expertiză tehnică judiciară – specialitatea construcţii civile şi evaluare proprietaţi imobiliare – expert asistent Dosar nr. 5026/63/2019
• Atribuita - Achiziţie publică de produse: Achiziţie de aranjamente florale, buchete şi coşuri de flori naturale
• Atribuita - Achiziţie publică de produse: Achiziţie de jerbe si coroane de flori naturale
• Achizitie publica de servicii: ”Achiziţie servicii de pază la Complex Sportiv Craiova – Stadion de Atletism cu capacitatea de peste 5.000 locuri, situate în Craiova, B-dul Ilie Balaci nr. 8, judeţul Dolj”
• Anulat - Achizitie publică de servicii: „Servicii de publicitate in presa scrisă locală”
• Achizitie publică de servicii: „Servicii de publicitate in presa scrisă naţională”
• Atribuita - Achizitie „Servicii abonamente date mobile M2M, necesare sistemului de administrare al parcometrelor”
• Atribuita - Servicii de distrugere prin ardere a actelor de identitate retrase
• Anulata - Achizitii rafturi metalice - 30 buc
• Achiziţie servicii executor judecătoresc pentru punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile / notificarea prealabilă introducerii cererii de evacuare pe calea procedurii speciale (art.1038 NCPC), cu privire la evacuări din locuinţe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Craiova
• Achizitie sistem expozitional de tip pop-up/spider textil
• Achizitie brosura economica de prezentare
• Atribuita - Servicii de actualizare a documentatiei tehnico-economice, faza PT si a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului - componenta ”Reabilitare fantani pentru baut apa, de tip cismele (de perete) - Fantana Popova, cod SMIS 127944 ”
• Achizitie servicii de distrugere prin ardere a actelor de identitate retrase
• Achizitie stampile pentru Directia Impozite si Taxe
• Atribuita - Achizitie servicii de distrugere prin mărunţire a deşeurilor de hârtie (arhivă)
• Achizitie de servicii de distrugere prin ardere a actelor de identitate retrase
• Anunţ de anulare procedură de ÎNCHIRERE prin licitaţie publică , a bunurilor « Spaţii Birouri din Proiect» în suprafaţă utilă de 247,34mp, din incinta « Compexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal din Municipiul Craiova
• Atribuita - Materiale electrice necesare pentru amenajarea spatiilor destinate birourilor de la centrul Multifuntional
• Atribuita - Achizitie publica de produse: "Imprimante de etichete / coduri de bare"
• Atribuita - Achizitie publica de produse: ”Echipamente IT(laptopuri si imprimante laser monocrom A4 Wi-fi)” pentru dotarea centrelor de vaccinare impotriva COVID-19
• Atribuita - Achizitie paravane din PVC echipate cu PANEL PVC 24mm - 20 buc
• Achizitie de felicitari personalizate
• Anulat - Licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a spatiului cu destinatie de cabinet medical stomatologic
• Anulat - Achiziție publică: “Servicii de actualizare a documentatiei tehnico-economice, faza PT şi a serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului - componenta „Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cişmele(de perete) –Fântâna Popova”, cod SMIS 127944
• Atribuita - Achizitie publică de servicii: Servicii de verificare a documentaţiilor de proiectare de specialişti verificatori de proiecte atestaţi pentru proiectul ”Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix”, SMIS 126981
• Atribuita - Achizitie publică de servicii: Servicii de verificare a documentaţiilor de proiectare de specialişti verificatori de proiecte atestaţi pentru proiectul ”Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești”, SMIS 126979
• Atribuita - Achizitie publică de servicii de verificare a documentatiilor de proiectare de specialisti verificatori de proiecte atestati, pentru proiectul „Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din municipiul Craiova- Grădiniţa cu program prelungit Ion Creangă, cod SMIS 126980”,
• Inchirierii prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a bunurilor « Spaţii Birouri din Proiect» în suprafaţă utilă de 247,34mp, din incinta « Compexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal din Municipiul Craiova », situat în Craiova, ,, B-dul Ilie Balaci nr.8
• Atribuita - Achizitie publica de produse: ”Echipamente IT(laptopuri si imprimante laser monocrom A4 Wi-fi)” pentru dotarea centrelor de vaccinare impotriva COVID-19
• Anulata - Achizitie paravane din PVC echipate cu PANEL PVC 24mm - 20 buc
• Atribuita - Achizitie "Gel de maini dezifectant 500 ml"
• (Anulat- nedepunere oferte) Achiziție publică: “Servicii de actualizare a documentatiei tehnico-economice, faza PT şi a serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului - componenta „Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cişmele(de perete) –Fântâna Popova”, cod SMIS 127944
• Atribuita - Achizitie publică de servicii: Servicii de verificare a documentaţiilor de proiectare cu specialişti verificatori de proiecte atestaţi pentru componenta ”Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea în regim adaptiv și sistem de comunicații ( Etapa 1, Faza 1 +Etapa 1, Faza 2)” – ”Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Craiova – MOTRIC T1” cod SMIS 129159
• Anulat - Achizitie de servicii: „Servicii abonamente date mobile M2M, necesare sistemului de administrare al parcometrelor”
• Atribuita - Achizitie publica de servicii la “Servicii de printare, împlicuire documente pentru contribuabili: decizii de impunere, informare cu privire la modalităţile de achitare a impozitelor şi taxelor locale, transport plicuri la operatorul poştal, scanare ulterioară a confirmărilor şi trimiterilor returnate, transport final al acestora la sediul DIT şi operaţiuni finale”
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: „Servicii de verificare a rapoartelor de evaluare intocmite in scopul stabilirii valorii impozabile a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice ”
• Anulat - Achizitie - „Servicii abonamente date mobile M2M, necesare sistemului de administrare al parcometrelor”
• Specificatii tehnice privind achizitia de produse promotionale
• Anulata - „Servicii de acceptare a plăţilor de impozite, taxe şi a altor sume cuvenite bugetului local, efectuate cu carduri de plată prin intermediul terminalelor P.O.S. la ghişeele de plată” si „Servicii de acceptare de plăţi electronice prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul bancar (SNEP)”
• Anulat - Achizitie materiale promotionale
• Atribuita - Specificatii tehnice pentru servicii expertiză tehnică judiciară – specialitatea topografie cadastru – expert asistent Dosar nr.1262/63/2020