Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2020
Anunţ de anulare prima procedură de ÎNCHIRERE prin licitaţie publică a Hotelului şi Restaurantului din cadrul Complexului Sportiv Craiova Stadion de Fotba
Publicat: 18 martie 2020, 13:26, Actualizat: 18 martie 2020, 13:26

Anunţ de anulare prima procedură de ÎNCHIRERE prin licitaţie publică a Hotelului şi Restaurantului din cadrul Complexului Sportiv Craiova Stadion de Fotbal

 

 

Primăria Municipiului Craiova, C.F. 4417214, str. A.I. Cuza, nr. 7, tel. 0251/416235, 0251/411008, fax 0251/411561, precizează că în urma desfăşurării procedurii de atribuire a contractului de închiriere, pe o perioadă de 15 ani, a  hotelului şi restaurantului, proprietatea  publică a municipiului Craiova, situate în incinta „Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal” din Craiova b-dul. Ilie Balaci nr. 8, organizată ca urmare a publicării anunţului licitaţiei publice cu  nr. 15333/28.01.2020 şi a  faptului că nu a fost depusă nicio ofertă până la data de 04.03.2020 ora 10:00, s-a constatat că nu au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile.

Ca urmare, în temeiul art. 336 alin (18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 57/2019, privind Codul Administrativ ,, În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea procedurii prevăzute la alin. (1), pct.13 din Ordonanţa mai sus menţionată.

În conformitate cu cele menţionate mai sus, Primăria Municipiului Craiova anunţă anularea primei proceduri  de închiriere prin licitaţie publică ce a fost prevăzută pentru data de 04.03.2020 ora 10:00.

Data şi locul la care se va desfăşura o nouă procedură de atribuire prin licitaţie publică a acestui contract (A DOUA PROCEDURĂ DE ÎNCHIRIERE),  vor fi comunicate printr-un anunţ publicat în presă.