Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2020
Achiziţie servicii executor judecătoresc pentru punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile / notificarea prealabilă introducerii cererii de evacuare pe calea procedurii speciale (art. 1038 NCPC), cu privire la evacuări din locuinţe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Craiova
Publicat: 25 mai 2020, 13:02, Actualizat: 25 mai 2020, 13:04
Documente ataşate:
Publicat: 25 mai 2020, 13:04
Publicat: 25 mai 2020, 13:04
Publicat: 25 mai 2020, 13:04
Publicat: 25 mai 2020, 13:04