Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2020
Achiziții publice - 2020
• Achizitie publică de servicii: Servicii de Verificare tehnica a documentaţiilor de proiectare cu specialişti verificatori de proiecte atestaţi pentru proiectul: „Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Crai ova” cod SMIS 128292
• Servicii abonamente internet mobil, necesare verificării parcării cu plată prin SMS
• Achizitie produse consumabile necesare pentru intretinerea curenta a complexului de agrement acvatic Water Park
• Achizitie publica:„Servicii de proiectare, instalare si punere in functiune a unei retele WIFI in Centrul Istoric al Municipiului Craiova, în cadrul proiectului „WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățilelocale”, în Municipiul Craiova”
• Achizitie publica de servicii: Servicii de informare si publicitate obligatorie în cadrul proiectului “Cresterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădiniţa cu program prelungit Ion Creanga”, cod SMIS 126980
• Achiziție publică de servicii: „Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersectia strazii Aries cu str. A. I. Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian (ET+DALI)
• Achizitie publica de servicii: Servicii de informare şi publicitate obligatorie în cadrul proiectului “Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădiniţa cu program prelungit Căsuța cu Povești”, cod SMIS 126979
• Anulata - Achizitie publică de servicii: Servicii de Verificare tehnica a documentaţiilor de proiectare cu specialişti verificatori de proiecte atestaţi pentru proiectul: „Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Crai ova” cod SMIS 128292
• Achizitie produse - substante tratare apa bazine interioare si exterioare pentru complexul de agrement acvatic Water Park
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: „servicii de emitere a voucherelor de vacanta in format electronic pentru salariatii din cadrul Primariei municipiului Craiova”
• Atribuita - Reluare - Achizitie publică de servicii: „Servicii de revizie a echipamentelor de climatizare, ventilatie si incalzire din incinta „Complexului Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal” situat in Bdul Ilie Balaci nr.8, Craiova, judetul Dolj”
• Achizitie aparat aer conditionat inverter 12.000 btu
• Servicii de revizie a echipamentelor de climatizare, ventilatie si incalzire din incinta „Complexului Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal” situat in Bdul Ilie Balaci nr.8, Craiova, judetul Dolj
• Reluare - Lucrari de montare si demontare steaguri pe stalpii stradali si cladirile ce apartin Primariei Municipiului Craiova
• Atribuita - Servicii de verificare a documentelor de proiectare cu specialisti verificatori de proiecte atestati pentru proiectul: "Modernizarea caii de tramvai (in cale proprie) de pe Calea Severinului in zona industriala Cernele de Sus (Faza 1 si Faza 2)", cod SMIS 128811
• Anulat - Achizitie servicii expertiza tehnica judiciara - specialitatea constructii-expert autorizat ANEVAR dosar nr. 5192/63/2019
• Anunt concurs de solutii privind "Reconfigurare interesctia Calea Bucuresti cu str Aries"
• Atribuita - Servicii de informare si publicitate pentru proiect "Innoirea parcului de transport public urban - Achizitie de autobuze noi - Faza 1 (30 buc)"
• Amenajare Piata Regele Mihai I al Romaniei (S.F.)
• Amenajare Piata Regele Ferdinand si Regina Maria (S.F.)
• Anulata - Lucrari de montare si demontare steaguri pe stalpii stradali si cladirile ce apartin Primariei Municipiului Craiova
• Atribuita - Servicii de distrugere prin mărunţire a deşeurilor de hârtie (arhivă)
• Servicii de informare şi publicitate obligatorie în cadrul proiectului “Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădiniţa cu program prelungit Phoenix”, cod SMIS 126981
• Anulata - Achiziție publică de servicii: „Amenajare parcare supraetajată pe str. Frații Golești intersecţie cu str. Calea București (S.F.)”
• Achizitie carti-literatura de specialitate juridica
• ANULAT - Achizitie servicii expertiza tehnica judiciara - specialitatea constructii-expert autorizat ANEVAR dosar nr. 5192/63/2019
• Anulata - Achizitie publica de servicii: Servicii de informare şi publicitate obligatorie în cadrul proiectului “Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădiniţa cu program prelungit Căsuța cu Povești”, cod SMIS 126979
• Achizitie usi acces
• Atribuita - Servicii de evaluare in scopul stabilirii valorii impozabile a unei cladiri cu destinatie nerezidentiala, proprietatea unei persoane juridice
• Atribuita - Achiziţie de jerbe si coroane de flori naturale
• Amenajare instalaţie de semaforizare la trecerea pentru pietoni de pe str. Râului, la intersecţia cu str. Bucovăţ (S.F.)
• Amenajare instalaţie de semaforizare în intersecţia străzilor Bariera Vâlcii şi Toamnei (S.F.)
• Achiziție Studiu de Fezabilitate Amenajare instalație de semaforizare în intersecția străzilor Brestei și Pelendava
• Achiziție Studiu de Fezabilitate Amenajare instalație de semaforizare în intersecția străzilor Caracal cu H. Coandă și Potelu
• Atribuita - Servicii expertiza tehnica judiciara specialitatea constructii expert autorizat ANEVAR dosar 2256/63/2018
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: „Măsuri de informare şi publicitate – comunicate presa de începere şi finalizare proiect » în cadrul proiectului « Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin construcţia/reabilitarea/modernizarea/ extinderea/echiparea Şcolii Gimnaziale Mircea Eliade”, cod SMIS 123699
• Anulata - Amenajare parcare supraetajată pe str. Unirii intersecţie cu str. Corneliu Coposu (S.F.)
• Achiziţie servicii executor judecătoresc pentru punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile / notificarea prealabilă introducerii cererii de evacuare pe calea procedurii speciale (art. 1038 NCPC), cu privire la evacuări din locuinţe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Craiova
• Invitație la licitație deschisă - două etape Reabilitarea eficienței energetice a clădirilor educaționale (PT+ex.) în cadrul Proiectului: GrCF2 W2 – Craiova Urban Rehabilitation
• Atribuita - Achiziţie publică de produse: Achiziţie de aranjamente florale, buchete şi coşuri de flori naturale
• Anulat - Achizitie publica - Usi acces
• Atribuita - Achizitie publică de servicii: „Servicii de publicitate in presa scrisă naţională”
• Anulat - Achizitie publica de produse :”Achizitie toalete ecologice -30 buc.”
• Atribuita - Achiziție publică de servicii Achiziţie Semnătura digitală pentru persoanele care avizează şi aprobă actele livrate online pentru proiect „A.R.C.A. - Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocraţiei şi digitizare pentru Cetăţenii BĂNIEI", cod SIPOCA 514/cod MySmis 126292
• Atribuita - Achizitie piese de schimb (calculatoare si echipamente periferice)
• Achizitie servicii de evaluare bunuri mobile si imobile apartinand domeniului public si/sau privat al municipiului Craiova
• Atribuita - Achizitie de lucrări având ca obiect: „Achiziţie lucrări de refacere bucle inductive semaforizare pe Dacia-Decebal şi Severinului – Calea Bucureşti ”
• Reluare - Servicii de actualizare a documentatiei tehnico-economice, faza PT şi servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului - componenta „Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cişmele(de perete) –Fântâna Popova
• Atribuita - Achizitie Servicii de intervenţii la inundaţii
• Anulat - Achizitie publica - Usi acces
• Atribuita - Achizitie publică de servicii: „Servicii de publicitate in presa scrisă locală”
• Atribuita - Achizitie publica de produse : Container depozitare simplu cu aer conditionat (4 buc)”
• Atribuita - Achizitie publica de servicii - Servicii de revizie şi reparaţii la centrala telefonică (inclusiv piese de schimb)
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: „Măsuri de informare şi publicitate – comunicate presă de începere şi finalizare proiect “Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/ echiparea Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Ţiţeica””, Cod SMIS 123698
• Anulat - Achizitie servicii de dirigentie de santier pe perioada executiei lucrarilor pentru proiectul - „REABILITARE CORP C1-AMBULATORIU PAVILION A, EXTINDERE CU LIFT EXTERIOR ŞI AMPLASARE RAMPĂ DE GUNOI (COLECTARE SELECTIVĂ)”
• ANULATĂ - Achizitie publică de servicii: „Servicii de publicitate in presa scrisă locală”
• Anulat - Achizitie publică de servicii: „Servicii de publicitate in presa scrisă naţională”
• Achizitie publica - Sistem control acces
• Anulat - Servicii de actualizare a documentatiei tehnico-economice, faza PT si a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului, componenta "Reabilitare fantani pentru baut apa de tip cismele de perete - Fantana Popova"
• Atribuita - Achizitie servicii de informare si publicitate obligatorie in cadrul proiectului "Proiect integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul in Municipiul Craiova – MOTRIC - A"
• Anulat - Achiziție publică de servicii Achiziţie Semnătura digitală pentru persoanele care avizează şi aprobă actele livrate online pentru proiect „A.R.C.A. - Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocraţiei şi digitizare pentru Cetăţenii BĂNIEI", cod SIPOCA 514/cod MySmis 126292
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: Servicii de informare şi publicitate pentru proiect, care rezulta din obligatiile beneficiarului si servicii de promovare a transportului public: comunicare presa lansare si finalizare proiect, panou temporar si placa permanenta,autocolante echipamente, pliante, brosuri-Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor- Faza 2 Modernizare depou tramvaie”
• Solicitare oferte cazare pentru carantinarea persoanelor ce vin din zone afectate de COVID-19
• Atribuita - Achizitie publică Servicii de Verificare tehnica de calitate a documentatiilor de proiectare cu verificatori tehnici atestati“ elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului: „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparţinând sectorului Educaţie – Grădiniţa cu program prelungit „Piticot” inclusiv Creşa nr. 5”, cod SMIS 2014+: 126183
• Anulat - Achiziție publică de servicii Achiziţie Semnătura digitală pentru persoanele care avizează şi aprobă actele livrate online pentru proiect „A.R.C.A. - Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocraţiei şi digitizare pentru Cetăţenii BĂNIEI", cod SIPOCA 514/cod MySmis 126292
• ANUNŢ ÎNCHIRIERE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ pe o perioadă de 15 ani a Hotelul şi Restaurantul, ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, situate în incinta ,,Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”, B-dul Ilie Balaci nr.8.
• Anunţ de anulare prima procedură de ÎNCHIRERE prin licitaţie publică a Hotelului şi Restaurantului din cadrul Complexului Sportiv Craiova Stadion de Fotba
• Invitație la licitație - Etapa unică Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7
• Anulat - Achizitie publică de servicii : ”Servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în extravilan/intravilanul municipiului Craiova”
• Servicii de verificare a documentaţiilor de proiectare cu specialişti verificatori de proiecte atestaţi pentru obiectivele de investiţii „Reabilitarea şi Modernizarea Străzilor Popova, Miraslau, Prutului şi Nedeea” componente ale proiectului: “Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în comunităţile defavorizate din municipiul Craiova – faza II – zona fântâna Popova”
• Achizitie servicii de dirigentie de santier pe perioada executiei lucrarilor pentru proiectul - „REABILITARE CORP C1-AMBULATORIU PAVILION A, EXTINDERE CU LIFT EXTERIOR ŞI AMPLASARE RAMPĂ DE GUNOI (COLECTARE SELECTIVĂ)”
• Atribuita - Achizitie publică de servicii: „Servicii de verificare hidranti interiori și exteriorila Complexul Sportiv Craiova-Stadion de fotbal ”
• Anulata - Achizitie publică Servicii de Verificare tehnica de calitate a documentatiilor de proiectare cu verificatori tehnici atestati“ elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului: „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparţinând sectorului Educaţie – Grădiniţa cu program prelungit „Piticot” inclusiv Creşa nr. 5”, cod SMIS 2014+: 126183
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: Servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului „Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova” , cod SMIS 128292
• Anulat - Achizitie publică de servicii : ”Servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în extravilan/intravilanul municipiului Craiova”
• Atribuita - Achizitie servicii de verificare tehnica periodica - supape de siguranta la punctul termic
• Anunt inchiriere prin licitatie publica pe o perioada de 15 ani, a Hotelului si Restaurantului, ce apartin domeniului public al Municipiului Craiova, situate în incinta ,,Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”, B-dul Ilie Balaci nr.8
• Atribuita - Servicii de e-commerce pentru aplicatii informatice
• Anulat - Achizitie servicii de dirigentie de şantier AMBULATORIU
• Inginer supervizare pentru contractele de lucrări
• Atribuita - Achizitie publica de produse : „Achiziție materiale de curățenie: Lot I: Maturi, perii si alte articole de menaj/ Lot II: Hârtie igienică și șervețele / Lot III: Produse de curățat și lustruit”
• Atribuita - Achizitie publică de servicii „Verificare tehnica de calitate a documentatiilor de proiectare cu verificatori tehnici atestati”elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului: „Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – CASA RUSANESCU (Casa Casatoriilor)” Cod SMIS 2014+:120161
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: Achiziție servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului, care rezultă din obligaţiile beneficiarului şi servicii de promovare a transportului public în comun – „Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1 şi Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 2”, cod SMIS 128811
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: Servicii de informare şi publicitate obligatorie în cadrul proiectului „Proiect Integrat de modernizare a Sistemului de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Craiova – MOTRIC- T1”, cod SMIS 129159
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: „Servicii de verificare in anul 2020 a rapoartelor de evaluare intocmite in scopul stabilirii valorii impozabile a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice ”
• Atribuita - Achizitie servicii pentru informarea si publicitatea proiectului "Achizitie mijloace de transport public - tramvaie 25 m", cod SMIS 2014+127873