Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2020
Achiziții publice - 2020
• Anunt inchiriere prin licitatie publica pe o perioada de 15 ani, a Hotelului si Restaurantului, ce apartin domeniului public al Municipiului Craiova, situate în incinta ,,Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”, B-dul Ilie Balaci nr.8
• Servicii de e-commerce pentru aplicatii informatice
• Achizitie servicii de dirigentie de şantier AMBULATORIU
• Inginer supervizare pentru contractele de lucrări
• Achizitie publica de produse : „Achiziție materiale de curățenie: Lot I: Maturi, perii si alte articole de menaj/ Lot II: Hârtie igienică și șervețele / Lot III: Produse de curățat și lustruit”
• Achizitie publică de servicii „Verificare tehnica de calitate a documentatiilor de proiectare cu verificatori tehnici atestati”elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului: „Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – CASA RUSANESCU (Casa Casatoriilor)” Cod SMIS 2014+:120161
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: Achiziție servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului, care rezultă din obligaţiile beneficiarului şi servicii de promovare a transportului public în comun – „Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1 şi Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 2”, cod SMIS 128811
• Achizitie publica de servicii: Servicii de informare şi publicitate obligatorie în cadrul proiectului „Proiect Integrat de modernizare a Sistemului de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Craiova – MOTRIC- T1”, cod SMIS 129159
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: „Servicii de verificare in anul 2020 a rapoartelor de evaluare intocmite in scopul stabilirii valorii impozabile a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice ”
• Atribuita - Achizitie servicii pentru informarea si publicitatea proiectului "Achizitie mijloace de transport public - tramvaie 25 m", cod SMIS 2014+127873