Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2020
Achiziții publice - 2020
• Achizitie publica de servicii: Servicii de informare şi publicitate pentru proiect, care rezulta din obligatiile beneficiarului si servicii de promovare a transportului public: comunicare presa lansare si finalizare proiect, panou temporar si placa permanenta,autocolante echipamente, pliante, brosuri-Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor- Faza 2 Modernizare depou tramvaie”
• Solicitare oferte cazare pentru carantinarea persoanelor ce vin din zone afectate de COVID-19
• Reluare - Achizitie publică Servicii de Verificare tehnica de calitate a documentatiilor de proiectare cu verificatori tehnici atestati“ elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului: „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparţinând sectorului Educaţie – Grădiniţa cu program prelungit „Piticot” inclusiv Creşa nr. 5”, cod SMIS 2014+: 126183
• Anulat - Achiziție publică de servicii Achiziţie Semnătura digitală pentru persoanele care avizează şi aprobă actele livrate online pentru proiect „A.R.C.A. - Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocraţiei şi digitizare pentru Cetăţenii BĂNIEI", cod SIPOCA 514/cod MySmis 126292
• ANUNŢ ÎNCHIRIERE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ pe o perioadă de 15 ani a Hotelul şi Restaurantul, ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, situate în incinta ,,Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”, B-dul Ilie Balaci nr.8.
• Anunţ de anulare prima procedură de ÎNCHIRERE prin licitaţie publică a Hotelului şi Restaurantului din cadrul Complexului Sportiv Craiova Stadion de Fotba
• Invitație la licitație - Etapa unică Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7
• Anulat - Achizitie publică de servicii : ”Servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în extravilan/intravilanul municipiului Craiova”
• Servicii de verificare a documentaţiilor de proiectare cu specialişti verificatori de proiecte atestaţi pentru obiectivele de investiţii „Reabilitarea şi Modernizarea Străzilor Popova, Miraslau, Prutului şi Nedeea” componente ale proiectului: “Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în comunităţile defavorizate din municipiul Craiova – faza II – zona fântâna Popova”
• Achizitie servicii de dirigentie de santier pe perioada executiei lucrarilor pentru proiectul - „REABILITARE CORP C1-AMBULATORIU PAVILION A, EXTINDERE CU LIFT EXTERIOR ŞI AMPLASARE RAMPĂ DE GUNOI (COLECTARE SELECTIVĂ)”
• Achizitie publică de servicii: „Servicii de verificare hidranti interiori și exteriorila Complexul Sportiv Craiova-Stadion de fotbal ”
• Anulata - Achizitie publică Servicii de Verificare tehnica de calitate a documentatiilor de proiectare cu verificatori tehnici atestati“ elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului: „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparţinând sectorului Educaţie – Grădiniţa cu program prelungit „Piticot” inclusiv Creşa nr. 5”, cod SMIS 2014+: 126183
• Achizitie publica de servicii: Servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului „Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova” , cod SMIS 128292
• Anulat - Achizitie publică de servicii : ”Servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în extravilan/intravilanul municipiului Craiova”
• Achizitie servicii de verificare tehnica periodica - supape de siguranta la punctul termic
• Anunt inchiriere prin licitatie publica pe o perioada de 15 ani, a Hotelului si Restaurantului, ce apartin domeniului public al Municipiului Craiova, situate în incinta ,,Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”, B-dul Ilie Balaci nr.8
• Servicii de e-commerce pentru aplicatii informatice
• Achizitie servicii de dirigentie de şantier AMBULATORIU
• Inginer supervizare pentru contractele de lucrări
• Atribuita - Achizitie publica de produse : „Achiziție materiale de curățenie: Lot I: Maturi, perii si alte articole de menaj/ Lot II: Hârtie igienică și șervețele / Lot III: Produse de curățat și lustruit”
• Achizitie publică de servicii „Verificare tehnica de calitate a documentatiilor de proiectare cu verificatori tehnici atestati”elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului: „Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – CASA RUSANESCU (Casa Casatoriilor)” Cod SMIS 2014+:120161
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: Achiziție servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului, care rezultă din obligaţiile beneficiarului şi servicii de promovare a transportului public în comun – „Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1 şi Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 2”, cod SMIS 128811
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: Servicii de informare şi publicitate obligatorie în cadrul proiectului „Proiect Integrat de modernizare a Sistemului de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Craiova – MOTRIC- T1”, cod SMIS 129159
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: „Servicii de verificare in anul 2020 a rapoartelor de evaluare intocmite in scopul stabilirii valorii impozabile a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice ”
• Atribuita - Achizitie servicii pentru informarea si publicitatea proiectului "Achizitie mijloace de transport public - tramvaie 25 m", cod SMIS 2014+127873