Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2019
Anunţ de anulare procedura a II-a de închiriere prin licitaţie publică a Zonei Bistro şi Cafeteriei Bistro în suprafaţă utilă de 43,21 mp respectiv 100,46 mp, situate în cadrul Complexlui Sportiv Stadion de Fotbal
Publicat: 27 martie 2019, 09:32, Actualizat: 27 martie 2019, 09:32

Primăria Municipiului Craiova, C.F. 4417214, str. A.I. Cuza, nr. 7, tel. 0251/416235, 0251/411008, fax 0251/411561, precizează că în urma publicării anunţului cu nr. 2540/07.01.2019 la a doua procedură de licitaţie publică, organizată la data de 20.02.2019 ora 10:00, pentru atribuirea contractului de închiriere , pe o perioadă de 5 ani, a  Zonei Bistro şi Cafeteriei Bistro în suprafaţă utilă de 43,21 mp respectiv 100,46 mp, situate în cadrul Complexlui Sportiv Stadion de Fotbal, ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile.

Având în vedere faptul că în urma publicării anunţului licitaţiei publice pentru data de 20.02.2019 nu a fost depusă nicio ofertă, în atare situaţie procedura a II-a va fi anulată, fiind necesară organizarea procedurii de negociere directă în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor H.C.L nr.131/2018 şi H.C.L 249/2018.

În conformitate cu cele menţionate mai sus, Primăria Municipiului Craiova ANUNŢĂ ANULAREA CELEI DE-A DOUA PROCEDURI DE LICITAŢIE PUBLICĂ CE A FOST ORGANIZATĂ ÎN DATA DE 20.02.2019.

Data şi locul la care se va desfăşura o nouă procedură de atribuire prin negociere directă a contractului de închiriere (după anularea celor două proceduri de atibuire prin licitaţie publică), vor fi comunicate printr-un anunţ publicat în presă.