Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2019
Anunţ de anulare procedura a II-a de concesionare prin licitaţie publică a Hotelului şi Restaurantului, situate în incinta Complexului Sportiv Stadion de Fotbal din Craiova
Publicat: 27 martie 2019, 09:26, Actualizat: 27 martie 2019, 09:26

Primăria Municipiului Craiova, C.F. 4417214, str. A.I. Cuza, nr. 7, tel. 0251/416235, 0251/411008, fax 0251/411561, precizează că în urma publicării anunţului cu nr. 8608/11.01.2019 la a doua procedură de licitaţie publică, organizată la data de 18.02.2019 ora 10:00, pentru atribuirea contractului de concesiune, pe o perioadă de 15 ani, a Hotelului şi Restaurantului , care aparţin domeniului  public a municipiului Craiova, situate în incinta Complexului Sportiv Stadion de Fotbal din Craiova, b-dul Ilie Balaci nr.8(fost Ştirbei Vodă nr.38), nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile.

Ca urmare, în temeiul art. 25 alin(2) din O.U.G. nr.54/2006, modificată privind regimul contractelor de concesiune  de bunuri proprietate publică, această procedură a fost anulată, iar în temeiul art. 26 din O.U.G. nr. 54/2006 este necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire prin negociere directă în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor  H.C.L 500/2017.

În conformitate cu cele menţionate mai sus, Primăria Municipiului Craiova ANUNŢĂ ANULAREA CELEI DE-A DOUA PROCEDURI DE LICITAŢIE PUBLICĂ CE A FOST ORGANIZATĂ ÎN DATA DE 18.02.2019.

Data şi locul la care se va desfăşura o nouă procedură de atribuire prin negociere directă a contractului de concesiune (după anularea celor două proceduri de atibuire prin licitaţie publică), vor fi comunicate printr-un anunţ publicat în presă.