Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2019
Achiziții publice - 2019
• Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului: “Creșterea Eficienței Energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova”
• Servicii de verificare a rapoartelor de evaluare intocmite in scopul stabilirii impozitului pe cladiri
• Achizitie publica de produse : ”Module platforma supraterana pentru colectarea selectivă a deșeurilor”
• Achizitie publica de produse - ”Generator ULV ceață rece”
• Reabilitare instalaţii, centrală termică la imobilul situat in str. Olteţ, nr. 5 (ET, DALI)
• Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului: “Creșterea Eficienței Energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova”
• Service / reparatii aparate aer conditionat, inclusiv încărcare cu freon și înlocuire piese uzate - Directia impozite si taxe locale
• Service /reparatii aparate aer conditionat, inclusiv încărcare cu freon și înlocuire piese uzate
• Servicii de întreținere și reparare a maşinilor de numărat și verificat bancnote și înlocuire piese uzate
• Achiziție plicuri (ex.dreapta jos)
• Verificare tehnica de calitate a documentatiilor de proiectare cu verificatori tehnici atestati elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului: „Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – CASA RUSANESCU (Casa Casatoriilor)
• „Achizitie servicii privind activităţi obligatorii de informare şi publicitate- comunicate presă de începere şi finalizare proiect, panouri de informare temporare şi permanente, etichete autocolante, în cadrul proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparţinând sectorului Educaţie- Grădiniţa cu program prelungit „Elena Farago” inclusiv Creşa nr.8”, cod SMIS 126160
• Verificare tehnica de calitate a documentelor de proiectare cu verificatori tehnici atestaţi elaborate în vederea realizării lucrărilor de investiţii din cadrul proiectului : „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparţinând sectorului Educaţie- Grădiniţa cu programn prelungit „Elena Farago” inclusiv Creşa nr.8”, cod SMIS 126160
• Servicii privind activităţi obligatorii de informare şi publicitate- comunicate presă de începere şi finalizare proiect, panouri de informare temporare şi permanente, etichete autocolante, în cadrul proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparţinând sectorului Educaţie- Grădiniţa cu program prelungit „Piticot” inclusiv Creşa nr.5
• Achiziție materiale de curățenie
• Anulata - Reabilitare instalaţii, centrală termică la imobilul situat in str. Olteţ, nr. 5 (ET, DALI )”
• Piese de schimb (calculatoare, echipamente periferice şi unităţi centrale de prelucrare - servere)
• Echipamente de fitness”pentru complexul de agrement acvatic Water Park
• Achizitie măsuri de informare şi publicitate obligatorie in cadrul proiectului – panou temporar, placă permanentă şi autocolante proiect „REABILITARE CORP C1-AMBULATORIU PAVILION A, EXTINDERE CU LIFT EXTERIOR ŞI AMPLASARE RAMPĂ DE GUNOI (COLECTARE SELECTIVĂ)”
• Achizitie servicii de informare si publicitate obligatorie in cadrul proiectului – comunicate de presă începere şi finalizare proiect „REABILITARE CORP C1-AMBULATORIU PAVILION A, EXTINDERE CU LIFT EXTERIOR ŞI AMPLASARE RAMPĂ DE GUNOI (COLECTARE SELECTIVĂ)”
• Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului: “Creșterea Eficienței Energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova”
• „Verificare tehnica de calitate a documentatiilor de proiectare cu verificatori tehnici atestati”elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului: „Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – CASA RUSANESCU (Casa Casatoriilor)”
• Anulat - Achiziţie servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, faza PT+PAC+DE si a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor in cadrul proiectului: “Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – CASA RUSANESCU (Casa Casatoriilor)”
• Cofrete inteligente pentru sirenele cu motor electric cu interfete de comunicație prin circuit telefonic dedicat, internet/intranet (TCP/IP), telefonie mobilă GSM și canal radio dedicat VHF
• Servicii de intervenţii la inundaţii
• Anulata - Verificare tehnica de calitate a documentatiilor de proiectare cu verificatori tehnici atestati pentru proiectul „Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – CASA RUSANESCU (Casa Casatoriilor)”
• Atribuita - Achiziţie servicii de formare profesionala si certificare pentru grupul tinta proiect “S.I.M.C.A. - Standarde și Instrumente în Implementarea Managementului Calității Administrative la nivelul Primăriei Municipiului Craiova”
• Anulata - Verificare tehnica de calitate a documentatiilor de proiectare cu verificatori tehnici atestati pentru proiectul „Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – CASA RUSANESCU (Casa Casatoriilor)”
• Atribuită - Achizitia de servicii privind emiterea de vouchere de vacanta pentru salariatii din cadrul Primariei municipiului Craiova
• Atribuita - Servicii de publicitate in presa scrisă naţională
• Atribuita - Servicii de publicitate in presa scrisă locală
• Atribuita - Servicii de organizare eveniment „ZIUA MUNICIPIULUI CRAIOVA, editia a XXIII-a, 30 mai - 09 iunie 2019”
• Anulat - Broșuri și cărți poștale prezentare
• Servicii de revizie şi reparaţii la centrala telefonică (inclusiv piese de schimb)
• Servicii de mentenanţă şi service şi piese de schimb pentru reţea de curenţi slabi , ( Sisteme de Securitate, reţea voce-date şi sistem electric pentru echipamente de calcul) pentru Direcţia Impozite şi Taxe a Primăriei Municipiului Craiova)
• Achiziţie de aranjamente florale, buchete şi coşuri de flori naturale
• Servicii de mentenanţă şi service şi piese de schimb pentru reţea de curenţi slabi , ( Sisteme de Securitate, reţea voce-date şi sistem electric pentru echipamente de calcul) pentru Direcţia Impozite şi Taxe a Primăriei Municipiului Craiova
• Servicii de informare si publicitate în cadrul proiectului “Creșterea Eficienței Energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova
• Achiziție servicii de transmitere mesaje cu ocazia Sărbătorilor de Paşti 2019
• Achiziţie servicii executor judecătoresc pentru punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile / notificarea prealabilă introducerii cererii de evacuare pe calea procedurii speciale (art. 1038 NCPC), cu privire la evacuări din locuinţe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Craiova
• Invitație la licitație - Etapa unică Achiziția a aprox. 35 de autobuze urbane noi, cu podea joasă, motor Diesel - Euro 6 - clasa C, standard de 12 m, servicii de întreținere și echipament de diagnosticare în cadrul Proiectului: GrCF2 W2 – Craiova Urban Rehabilitation
• ANUNŢ ÎNCHIRIERE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ a Zonei Bistro şi Cafeteriei Bistro în suprafaţă utilă de 43,21 mp respectiv 100,46 mp, situate în cadrul Complexlui Sportiv Stadion de Fotbal
• Anunţ de anulare procedura a II-a de închiriere prin licitaţie publică a Zonei Bistro şi Cafeteriei Bistro în suprafaţă utilă de 43,21 mp respectiv 100,46 mp, situate în cadrul Complexlui Sportiv Stadion de Fotbal
• ANUNŢ CONCESIONARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ a Hotelului şi Restaurantului, situate în incinta Complexului Sportiv Stadion de Fotbal din Craiova
• Anunţ de anulare procedura a II-a de concesionare prin licitaţie publică a Hotelului şi Restaurantului, situate în incinta Complexului Sportiv Stadion de Fotbal din Craiova
• ANUNŢ CONCESIONARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ - Spaţiul 2, cu suprafaţă utilă de 46,09 mp. şi ½ din accesul cu suprafaţă utilă de 10,27 mp, situat în Craiova, str. Nicolaescu Plopşor, nr.2A, bloc 49
• Anunţ de anulare procedura a II-a de concesionare prin licitaţie publică a spaţiului situat în Craiova, str. Nicolaescu Plopşor, nr. 2A, bloc 49, parter
• Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public si/sau privat al municipiului Craiova
• Achiziţia publică a serviciilor de publicitate în presa scrisă naţională
• Atribuita - Achiziție servicii de transmitere mesaje multimedia prin intermediul presei locale
• Atribuita - Achiziție servicii de realizare ”Expertiză tehnică de rezistență și stabilitate pentru imobile aflate în inventarul domeniului public/privat al Municipiului Craiova
• Atribuită - Achiziție materiale de curățenie
• Atribuita - Achizitie tonere, cartuse laser si cartuse cerneala
• Atribuita - Achizitie GRĂTARE ORNAMENTALE PROTECȚIE ARBORI
• Atribuita - Achiziţie servicii de întocmire proiect pentru sisteme de securitate a unităţilor ce fac obiectul Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
• Atribuita - Achizitie si montare panou temporar proiect Parc N. Romanescu
• Atribuita - Achizitie servicii - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - Casa Rusanescu (Casa Casatoriilor) - servicii de publicitate si informare
• Atribuita - Achizitie comunicate/anunţ de presă la începutul proiectului, pentru proiectul „Amenajarea de parcuri şi gradini în municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu"
• Anulat - Achizitie materiale promoţionale proiect „A.R.C.A. - Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocraţiei şi digitizare pentru Cetăţenii BĂNIEI"
• Atribuita - Achizitie seifuri certificate la efractie pentru valori monetare
• Reluare - Licitatie publica a Zonei Bistro si Cafetaria Bistro
• Reluare - ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ pe o perioadă de 10 ani, îl constituie Spaţiul 2, cu suprafaţă utilă de 46,09 mp şi ½ din accesul cu suprafaţă utilă de 10,27 mp, situat în Craiova, str. Nicolaescu Plopşor, nr.2 A, bloc 49, parter
• Anunt - a doua licitatie publica privind concesionarea prin licitaţie publică, pe o perioada de 15 ani, a Hotelului şi Restaurantului, ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, situate în incinta “Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal”
• Atribuita - Achiziţie publică de lucrări având ca obiect: „Lucrări de reparaţii si întreţinere străzi, alei, trotuare si parcări în municipiul Craiova”
• Anulata - Achizitie comunicate de presă iniţial şi final proiect „A.R.C.A. - Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocraţiei şi digitizare pentru Cetăţenii BĂNIEI"