Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2019
Achiziții publice - 2019
• Programul anual al achizitiilor publice
• Atribuita - Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (E.T. + D.A.L.I)
• Anulat - Amenajare Piata Regele Mihai I al Romaniei
• Anulat - Amenajare Piata Regele Ferdinand şi Regina Maria
• Atribuita - Achiziție publică de servicii: servicii dirigenţie de şantier pentru proiectul: “Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova – CEERT L5.1”
• Atribuita - Achiziție publică de servicii: „Pasarelă pietonală str. Henry Ford (S.F.)”
• Anulata - Achizitie publica de servicii “Servicii de autorizare a amenajarilor hidrotehnice aparținând domeniului public al municipiului Craiova pentru barajele Hanului Doctorului I și Hanul Doctorului II, privind autorizatia de functionare în condiții de siguranță”
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: Achiziție servicii de informare şi publicitate – comunicat/anunț de presă începere proiect și panou temporar pentru proiectul “Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădiniţa cu program prelungit Curcubeul Copilăriei”
• Atribuita - Achiziție publică de servicii: „Reabilitare instalaţii, centrală termică la imobilul situat în str. Olteţ nr. 5 (P.T)”
• Anulat - Achiziție publică : “Servicii de actualizare a documentaţiei tehnico-economice, faza PT- componenta “Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cismele (de perete) - Fântâna Popova în cadrul proiectului “Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în comunităţile defavorizate din municipiul Craiova”
• Anulat - Achizitie aparat aer conditionat 9000 BTU
• Achizitie servicii de dirigentie de santier pe perioada executiei lucrarilor pentru proiectul - „REABILITARE CORP C1-AMBULATORIU PAVILION A, EXTINDERE CU LIFT EXTERIOR ŞI AMPLASARE RAMPĂ DE GUNOI (COLECTARE SELECTIVĂ)”
• Anulat - Achiziție publică de servicii: servicii dirigenţie de şantier pentru proiectul: “Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova – CEERT L5.1”
• Anulare - Amenajare Piata Regele Ferdinand şi Regina Maria” (S.F.)
• Anulata - Amenajare Piata Regele Mihai I al Romaniei” (S.F.)
• Achizitie publica de servicii: Servicii de organizare eveniment „REVELION 2019-2020”
• Anulat - Achizitie publica de produse : ”Generator ULV ceață rece”
• Achizitie publica de servicii:”Servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor sizuate în extravilanul/intravilanul municipiului Craiova”
• Anulat - Achizitie publica de produse : ” Achizitie cu montaj sistem electronic de ordonare și dirijare”
• Achizitie publică de servicii: „Servicii de reparații la stațiile radio de emisie recepție”
• Achizitie publica de servicii “Achiziţionare servicii de mentenanţă şi asistenţă tehnică pentru sisteme din domeniul instalaţiilor de curenţi slabi din incinta obiectivului de investiţii „Parcare Subterana” situat în Craiova, Calea București, nr. 10”
• Anulat - Achizitie produse - piese de schimb pentru complexul de agrement acvatic Water-Park
• Atribuita - Achizitie servicii privind activitati de informare si publicitate obligatorie in cadrul proiectului “Creșterea Eficienței Energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educatie – Gradinita cu program prelungit „Floare Albastra” inclusiv Cresa nr. 3”, Cod SMIS 126182
• Atribuita - Achizitie publică de servicii Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului: “Creșterea Eficienței Energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova”
• Achizitie publică de servicii: Verificare tehnica de calitate a documentelor de proiectare cu verificatori tehnici atestaţi
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: Achizitie servicii de informare si publicitate obligatorie in cadrul proiectului – comunicate de presă începere şi finalizare proiect „Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în comunicaţiile defavorizate din Municipiul Craiova –faza II- zona Fântâna Popova”
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: Achizitie servicii de informare si publicitate obligatorie in cadrul proiectului – panou temporar, placă permanentă şi autocolante proiect: „Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în comunicaţiile defavorizate din Municipiul Craiova –faza II- zona Fântâna Popova”
• Anulat - Achizitie produse - piese de schimb pentru complexul de agrement acvatic Water-Park
• Achizitie publică de servicii : ”Servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în extravilan/intravilanul municipiului Craiova”
• Achizitie servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliile de executie pt proiectul "Cresterea eficientei energetice in cadrul cladirilor Rezidentiale din Municipiul Craiova - CEERT L4"
• Achizitie servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliile de executie pt proiectul "Cresterea eficientei energetice in cadrul cladirilor Rezidentiale din Municipiul Craiova - CEERT L5"
• Atribuita - Achizitie publica de produse : ” Achizitie Kit cameră foto+ kit alimentator cameră foto+trepied cameră foto”
• Anulat - Achizitie publica de produse : ”Generator ULV ceață rece”
• Prestări servicii de mentenanţă pentru remedierea defecţiunilor şi menţinerea în stare de funcţionare a sirenelor din sistemul de înştiinţare-alarmare a municipiului Craiova
• Anulat - Achiziție publică de servicii: „Pasarelă pietonală str. Henry Ford (S.F.)”
• Anulat - Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului: “Creșterea Eficienței Energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova”
• Servicii de verificare a rapoartelor de evaluare intocmite in scopul stabilirii impozitului pe cladiri
• Atribuita - Achizitie publica de produse : ”Module platforma supraterana pentru colectarea selectivă a deșeurilor”
• Achizitie publica de produse - ”Generator ULV ceață rece”
• Atribuita - Reabilitare instalaţii, centrală termică la imobilul situat in str. Olteţ, nr. 5 (ET, DALI)
• Anulat - Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului: “Creșterea Eficienței Energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova”
• Service / reparatii aparate aer conditionat, inclusiv încărcare cu freon și înlocuire piese uzate - Directia impozite si taxe locale
• Service /reparatii aparate aer conditionat, inclusiv încărcare cu freon și înlocuire piese uzate
• Servicii de întreținere și reparare a maşinilor de numărat și verificat bancnote și înlocuire piese uzate
• Achiziție plicuri (ex.dreapta jos)
• Verificare tehnica de calitate a documentatiilor de proiectare cu verificatori tehnici atestati elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului: „Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – CASA RUSANESCU (Casa Casatoriilor)
• Atribuita - „Achizitie servicii privind activităţi obligatorii de informare şi publicitate- comunicate presă de începere şi finalizare proiect, panouri de informare temporare şi permanente, etichete autocolante, în cadrul proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparţinând sectorului Educaţie- Grădiniţa cu program prelungit „Elena Farago” inclusiv Creşa nr.8”, cod SMIS 126160
• Anulata - Verificare tehnica de calitate a documentelor de proiectare cu verificatori tehnici atestaţi elaborate în vederea realizării lucrărilor de investiţii din cadrul proiectului : „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparţinând sectorului Educaţie- Grădiniţa cu programn prelungit „Elena Farago” inclusiv Creşa nr.8”, cod SMIS 126160
• Servicii privind activităţi obligatorii de informare şi publicitate- comunicate presă de începere şi finalizare proiect, panouri de informare temporare şi permanente, etichete autocolante, în cadrul proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparţinând sectorului Educaţie- Grădiniţa cu program prelungit „Piticot” inclusiv Creşa nr.5
• Achiziție materiale de curățenie
• Anulata - Reabilitare instalaţii, centrală termică la imobilul situat in str. Olteţ, nr. 5 (ET, DALI )”
• Piese de schimb (calculatoare, echipamente periferice şi unităţi centrale de prelucrare - servere)
• Echipamente de fitness”pentru complexul de agrement acvatic Water Park
• Achizitie măsuri de informare şi publicitate obligatorie in cadrul proiectului – panou temporar, placă permanentă şi autocolante proiect „REABILITARE CORP C1-AMBULATORIU PAVILION A, EXTINDERE CU LIFT EXTERIOR ŞI AMPLASARE RAMPĂ DE GUNOI (COLECTARE SELECTIVĂ)”
• Achizitie servicii de informare si publicitate obligatorie in cadrul proiectului – comunicate de presă începere şi finalizare proiect „REABILITARE CORP C1-AMBULATORIU PAVILION A, EXTINDERE CU LIFT EXTERIOR ŞI AMPLASARE RAMPĂ DE GUNOI (COLECTARE SELECTIVĂ)”
• Anulat - Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului: “Creșterea Eficienței Energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova”
• „Verificare tehnica de calitate a documentatiilor de proiectare cu verificatori tehnici atestati”elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului: „Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – CASA RUSANESCU (Casa Casatoriilor)”
• Anulat - Achiziţie servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, faza PT+PAC+DE si a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor in cadrul proiectului: “Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – CASA RUSANESCU (Casa Casatoriilor)”
• Cofrete inteligente pentru sirenele cu motor electric cu interfete de comunicație prin circuit telefonic dedicat, internet/intranet (TCP/IP), telefonie mobilă GSM și canal radio dedicat VHF
• Servicii de intervenţii la inundaţii
• Anulata - Verificare tehnica de calitate a documentatiilor de proiectare cu verificatori tehnici atestati pentru proiectul „Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – CASA RUSANESCU (Casa Casatoriilor)”
• Atribuita - Achiziţie servicii de formare profesionala si certificare pentru grupul tinta proiect “S.I.M.C.A. - Standarde și Instrumente în Implementarea Managementului Calității Administrative la nivelul Primăriei Municipiului Craiova”
• Anulata - Verificare tehnica de calitate a documentatiilor de proiectare cu verificatori tehnici atestati pentru proiectul „Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – CASA RUSANESCU (Casa Casatoriilor)”
• Atribuită - Achizitia de servicii privind emiterea de vouchere de vacanta pentru salariatii din cadrul Primariei municipiului Craiova
• Atribuita - Servicii de publicitate in presa scrisă naţională
• Atribuita - Servicii de publicitate in presa scrisă locală
• Atribuita - Servicii de organizare eveniment „ZIUA MUNICIPIULUI CRAIOVA, editia a XXIII-a, 30 mai - 09 iunie 2019”
• Anulat - Broșuri și cărți poștale prezentare
• Servicii de revizie şi reparaţii la centrala telefonică (inclusiv piese de schimb)
• Servicii de mentenanţă şi service şi piese de schimb pentru reţea de curenţi slabi , ( Sisteme de Securitate, reţea voce-date şi sistem electric pentru echipamente de calcul) pentru Direcţia Impozite şi Taxe a Primăriei Municipiului Craiova)
• Achiziţie de aranjamente florale, buchete şi coşuri de flori naturale
• Servicii de mentenanţă şi service şi piese de schimb pentru reţea de curenţi slabi , ( Sisteme de Securitate, reţea voce-date şi sistem electric pentru echipamente de calcul) pentru Direcţia Impozite şi Taxe a Primăriei Municipiului Craiova
• Servicii de informare si publicitate în cadrul proiectului “Creșterea Eficienței Energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova
• Achiziție servicii de transmitere mesaje cu ocazia Sărbătorilor de Paşti 2019
• Achiziţie servicii executor judecătoresc pentru punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile / notificarea prealabilă introducerii cererii de evacuare pe calea procedurii speciale (art. 1038 NCPC), cu privire la evacuări din locuinţe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Craiova
• Invitație la licitație - Etapa unică Achiziția a aprox. 35 de autobuze urbane noi, cu podea joasă, motor Diesel - Euro 6 - clasa C, standard de 12 m, servicii de întreținere și echipament de diagnosticare în cadrul Proiectului: GrCF2 W2 – Craiova Urban Rehabilitation
• ANUNŢ ÎNCHIRIERE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ a Zonei Bistro şi Cafeteriei Bistro în suprafaţă utilă de 43,21 mp respectiv 100,46 mp, situate în cadrul Complexlui Sportiv Stadion de Fotbal
• Anunţ de anulare procedura a II-a de închiriere prin licitaţie publică a Zonei Bistro şi Cafeteriei Bistro în suprafaţă utilă de 43,21 mp respectiv 100,46 mp, situate în cadrul Complexlui Sportiv Stadion de Fotbal
• ANUNŢ CONCESIONARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ a Hotelului şi Restaurantului, situate în incinta Complexului Sportiv Stadion de Fotbal din Craiova
• Anunţ de anulare procedura a II-a de concesionare prin licitaţie publică a Hotelului şi Restaurantului, situate în incinta Complexului Sportiv Stadion de Fotbal din Craiova
• ANUNŢ CONCESIONARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ - Spaţiul 2, cu suprafaţă utilă de 46,09 mp. şi ½ din accesul cu suprafaţă utilă de 10,27 mp, situat în Craiova, str. Nicolaescu Plopşor, nr.2A, bloc 49
• Anunţ de anulare procedura a II-a de concesionare prin licitaţie publică a spaţiului situat în Craiova, str. Nicolaescu Plopşor, nr. 2A, bloc 49, parter
• Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public si/sau privat al municipiului Craiova
• Achiziţia publică a serviciilor de publicitate în presa scrisă naţională
• Atribuita - Achiziție servicii de transmitere mesaje multimedia prin intermediul presei locale
• Atribuita - Achiziție servicii de realizare ”Expertiză tehnică de rezistență și stabilitate pentru imobile aflate în inventarul domeniului public/privat al Municipiului Craiova
• Atribuită - Achiziție materiale de curățenie
• Atribuita - Achizitie tonere, cartuse laser si cartuse cerneala
• Atribuita - Achizitie GRĂTARE ORNAMENTALE PROTECȚIE ARBORI
• Atribuita - Achiziţie servicii de întocmire proiect pentru sisteme de securitate a unităţilor ce fac obiectul Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
• Atribuita - Achizitie si montare panou temporar proiect Parc N. Romanescu
• Atribuita - Achizitie servicii - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - Casa Rusanescu (Casa Casatoriilor) - servicii de publicitate si informare
• Atribuita - Achizitie comunicate/anunţ de presă la începutul proiectului, pentru proiectul „Amenajarea de parcuri şi gradini în municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu"
• Anulat - Achizitie materiale promoţionale proiect „A.R.C.A. - Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocraţiei şi digitizare pentru Cetăţenii BĂNIEI"
• Atribuita - Achizitie seifuri certificate la efractie pentru valori monetare
• Reluare - Licitatie publica a Zonei Bistro si Cafetaria Bistro
• Reluare - ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ pe o perioadă de 10 ani, îl constituie Spaţiul 2, cu suprafaţă utilă de 46,09 mp şi ½ din accesul cu suprafaţă utilă de 10,27 mp, situat în Craiova, str. Nicolaescu Plopşor, nr.2 A, bloc 49, parter
• Anunt - a doua licitatie publica privind concesionarea prin licitaţie publică, pe o perioada de 15 ani, a Hotelului şi Restaurantului, ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, situate în incinta “Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal”
• Atribuita - Achiziţie publică de lucrări având ca obiect: „Lucrări de reparaţii si întreţinere străzi, alei, trotuare si parcări în municipiul Craiova”
• Anulata - Achizitie comunicate de presă iniţial şi final proiect „A.R.C.A. - Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocraţiei şi digitizare pentru Cetăţenii BĂNIEI"