Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2018
Achiziții publice - 2018
• Atribuita - Lucrari de dezvoltare si/sau completare a sistemului de instiintare-alarmare al municipiului Craiova
• Atibuita - Achizitie servicii de informare si publicitate în cadrul proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova – CEERT L5”
• Atribuita - Achizitie servicii de informare si publicitate în cadrul proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova – CEERT L4.1”
• Atribuita - Achizitie servicii de informare si publicitate în cadrul proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova – CEERT L4”
• Atribuita - Achizitie servicii de informare si publicitate în cadrul proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova – CEERT L5.1”
• Atribuita - Transmitere de mesaje multimedia prin agentii specializate
• Achizitie produse electrice, mecanice si sanitare pt complexul de agrement acvatic Water-Park
• Atribuita - Achiziţie materiale electrice
• Atribuita - Achiziţie corpuri şi surse de iluminat
• Achizitie publică de servicii: „SF Staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice”
• Atribuita - Achiziţie bunuri pentru amenajarea,întreţinerea şi funcţionarea arhivei (etajere pentru arhivă)
• Anulat - Reluare - Lucrari de dezvoltare si/sau completare a sistemului de instiintare-alarmare al municipiului Craiova (SF)
• Licitatie publica a Zonei Bistro si Cafetaria Bistro
• Atribuita - Achizitia serviciului de dezv. si implementare modul informatic de gestiune a sist. manag. calitatii
• Atribuită - Servicii de organizare eveniment „INAUGURARE TÂRG DE CRĂCIUN 2018”
• In derulare - Achiziţie perii profesionale teren fotbal
• Anulata - Achiziţie maşină de marcaj teren de fotbal
• In derulare - Achiziţie aplicatoare îngrăşăminte
• In derulare - Achizitie rampă de tratamente teren de fotbal
• Atribuita - In derulare - Achizitie 5 maşini de tuns gazon
• Atribuita - Servicii de proiectare, faza DALI, in vederea depunerii proiectului „Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova”
• Atribuita - Achizitie aparat aer conditionat 24000 BTU + accesorii, montaj si punerea in functiune
• Atribuit - Reabilitare Pod Suspendat din Parcul Nicolae Romanescu (PT+execuție)” – verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
• Anulat - Lucrari de dezvoltare si/sau completare a sistemului de instiintare-alarmare al municipiului Craiova (SF)
• Atribuita - Achiziţie stalpi de sustinere indicatoare rutiere
• Atribuita - Servicii de proiectare -realizare DALI privind Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului în zona industrială Cernele de Sus (Faza1 și Faza 2)
• Modernizare urbană Calea Bucureşti, esplanada din faţa blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova (SF)
• Anulat - Achizitie seif metalic
• Achizitie carburanti - motorina
• Atribuita - Achizitie aviziere magnetice Directia Impozite si Taxe
• ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ pe o perioadă de 10 ani, îl constituie Spaţiul 2, cu suprafaţă utilă de 46,09 mp şi ½ din accesul cu suprafaţă utilă de 10,27 mp, situat în Craiova, str. Nicolaescu Plopşor, nr.2 A, bloc 49, parter
• Anulat - Achizitie aparat aer conditionat 24000 BTU + accesorii, montaj si punerea in functiune
• Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile şi sechestrate
• Atribuita - Achizitie set masa si banci
• Atribuita - “Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cișmele (de perete): Purcarului” - execuție
• Atribuita - Achiziţie coşuri de gunoi stradal din fibră de sticlă
• Anulat - Servicii de proiectare ET+AE+studiu luminotehnic, studiu privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, studiu topografic şi orice alt studiu necesar întocmirii documentaţiei de proiectare +DALI) topografic şi orice alt studiu necesar întocmirii documentaţiei de proiectare +documentaţii avize şi acorduri) pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparţinând sectorului Educaţie, Liceul Tehnologic Auto Craiova”
• Atribuita - Servicii de organizare eveniment „REVELION 2018 -2019”,
• Prestări servicii de mentenanţă pentru remedierea defecţiunilor şi menţinerea în stare de funcţionare a sirenelor din sistemul de înştiinţare-alarmare al municipiului Craiova
• Atribuita - Achiziție produse consumabile pentru Directia Impozite si Taxe
• Atribuita - Achiziție produse - echipamente periferice/consumabile
• Achizitie articole de diverse tipuri (cosuri pentru gunoi cu pedala, scrumiere metalice cu prindere pe perete, cosuri gunoi cu scrumiera)
• Anulat - Achzitie set masa si banci
• Anunt licitatie publica privind coneesionarea prin licitaţie publică, pe o perioada de 15 ani, a Hotelului şi Restaurantului, ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, situate în incinta “Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal”
• Achizitie produse promoţionale
• Anulata - Achizitie aparat aer conditionat 24000 BTU + accesorii, montaj si punerea in functiune
• Atribuita - Achizitie materiale de curatenie
• Atribuita - Achizitie publica de reevaluare si revizuire planuri de actiune privind diminuarea zgomotului ambiant in municipiul Craiova
• Achizitii servicii de expertizare tehnica de rezistenta si stabilitate pentru imobile aflate in inventarul domeniului public/privat al municipiului Craiova
• Anulare - Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cișmele (de perete): Purcarului” - execuție
• Anulata - Servicii de proiectare -realizare DALI privind Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului în zona industrială Cernele de Sus (Faza1 și Faza 2)
• Atribuita - Service /reparatii aparate aer conditionat, inclusiv încărcare cu freon și înlocuire piese uzate - Serviciul Administrativ, Întreținere
• Atribuita - Service / reparatii aparate aer conditionat, inclusiv încărcare cu freon și înlocuire piese uzate - Directia impozite si taxe
• Cerere oferta in vederea implementarii serviciului de plata prin SMS a taxelor specifice incasate de Directia de Evidenta a Persoanelor Craiova
• Anulat - Achizitie materiale de curatenie
• Achizitie publică de servicii: Achiziţie servicii proiectare (ET+AE+ DALI+ studiu luminotehnic, studiu topografic şi orice alt studiu necesar întocmirii documentaţiei de proiectare +documentaţii avize şi acorduri) pentru proiectul „Creşterea accesului la educatie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învătământ din municipiul Craiova- Grădinita cu program prelungit Curcubeul Copilăriei"
• Achizitie publică de servicii: Servicii de proiectare ET+AE+studiu luminotehnic, studiu privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, studiu topografic şi orice alt studiu necesar întocmirii documentaţiei de proiectare +DALI topografic şi orice alt studiu necesar întocmirii documentaţiei de proiectare +documentaţii avize şi acorduri
• Achizitie licente software
• Modernizare strazi in Municipiul Craiova
• Anulat - Achizitie aparat aer conditionat 24000 BTU + accesorii, montaj si punerea in functiune
• Atribuita - Achiziţie servicii de proiectare (ET +AE+DALI + studiu luminotehnic + studiu topografic și orice alt studiu necesar întocmirii documentației de proiectare + documentații avize și acorduri) pentru proiectul “Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești”
• Atribuita - Achiziţie servicii proiectare (ET + AE + documentatii avize si acorduri, studiu luminotehnic, studiu privind posibilitatea montarii/utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei, studiu topografic si orice alt studiu necesar întocmirii documentatiei de proiectare + DALI) pentru proiectul "Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din municipiul Craiova aparţinând sectorului Educaţie - Gradiniţa cu program prelungit "Floare Albastră" inclusiv Creşa nr. 3"
• Atribuită - Achizitie de componente/echipamente pentru instalatiile de semaorizare si monitorizare video dispecerat trafic
• In derulare - Servicii de proiectare Gradinita Curcubeul Coplilăriei
• In derulare - Servicii evaluare bunuri mobile si imobile sechestrate
• Atribuia - Studiu pentru analiza de trafic a unor indicatori de monitorizare ex-post, aferenti proiectelor P.O.R. 2007-2013 in municipiul Craiova
• Achiziti cosuri de gunoi stradal din fibra de sticla
• Atribuita - Servicii de mentenanta si service si piese de schimb pentru sistem de ordonare persoane pt. Directia Impozite si Taxe
• Atribuita - Intretinere sistem electronic de ordonare si dirijare
• Atribuita - Achizitie videoproiector cu ecrane de proiectie cu trepied
• Atribuita - Achizitie servicii privind emiterea de vouchere de vacanta
• Atribuita - Achizitie role hartie termica, tichete pentru parcare, cartele acces - Parcarea subterana
• Achizitie publica de servicii: : „Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public si/sau privat al municipiului Craiova”
• Atribuita - Achizitie servicii de mentenanţă şi service şi piese de schimb pentru reţea de curenţi slabi (Sisteme de securitate, reţea voce-date şi sistem electric pentru echipamente de calcul) pentru Direcţia Impozite şi Taxe a Primăriei Municipiului Craiova
• Atribuita - Achizitie publica a serviciilor de publicitate in presa scrisă națională
• Atribuită - Achizitie publica a serviciilor de publicitate in presa scrisă locală
• Atribuita - Servicii de revizie si reparatii la centrala telefonica (inclusiv piese de schimb)
• Atribuita - P.U.Z pentru introducere în intravilan şi reglementare urbanistică în vederea construirii Spitalului Regional Craiova
• Atribuita - Achiziţie servicii de intervenţii la inundatii
• Atribuita - Achiziţie de aranjamente florale, buchete şi coşuri de flori naturale
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: „Servicii medicale”
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: „Servicii- management și mentenanță echipamente de comunicații”
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: „Servicii – transmisii de date şi acces Internet”
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: „Servicii- administrare management şi mentenanţă server de email şi server de back-up email”
• Achiziţie servicii executor judecătoresc pentru punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile / notificarea prealabilă introducerii cererii de evacuare pe calea procedurii speciale (art. 1037 NCPC), cu privire la evacuări din locuinţe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Craiova
• Atribuita - Servicii postale de distribuire a corespondentei in tara si strainatate
• Atribuita - Acord – cadru: “Servicii de pază pentru obiectivul de investiţii „Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal” situat în Craiova, bulevardul Ştirbei Vodă nr.38”
• Atribuita - Achiziție Lucrări Decolmatare - Lacul Hanul Doctorului Işi II
• Atribuita - Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (Actualizare ET)
• Atribuita - Reabilitare Pod rutier peste calea ferata drum Melinesti (ET, DALI)
• Atribuita - Revitalizare Centru Istoric – zona Piața Veche – Felix Aderca (SF)
• Atribuita - Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie (SF)
• Anulat - P.U.Z pentru introducere în intravilan şi reglementare urbanistică în vederea construirii Spitalului Regional Craiova
• Atribuita - Achizitie publică de servicii: Elaborare Studiu de oportunitate in vederea delegarii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate in municipiul Craiova”
• Atribuita - Achizitii servicii de organizare eveniment "Ziua Municipiului Craiova"
• Anulat - Achiziţie servicii de intervenţii la inundatii
• Anulat - Achizitie servicii expertiza tehnica judiciara – expert asistent Dosar nr. 9216632017
• Atribuita - Achiziție expertiză tehnică judiciară
• Atribuita - Studiu privind recalcularea cuantumului tarifelor/taxelor percepute utilizatorilor pentru proiectul „Craiova Water Park- Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova”.
• Atribuita - achiziţie cu montaj panouri cu amplasare permanentă, pentru de informare în cadrul proiectelor finanţate prin PNDL II 2017-2020
• Atribuit - Servicii de pază pentru obiectivul de investiţii „Complex sportiv Craiova – Stadion de Fotbal” situat în Craiova, bulevardul Ştirbei Vodă nr.38