Evenimente
Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2018
Achiziții publice - 2018
• Achiziţie de aranjamente florale, buchete şi coşuri de flori naturale
• Achizitie publica de servicii: „Servicii medicale”
• Achizitie publica de servicii: „Servicii- management și mentenanță echipamente de comunicații”
• Achizitie publica de servicii: „Servicii – transmisii de date şi acces Internet”
• Achizitie publica de servicii: „Servicii- administrare management şi mentenanţă server de email şi server de back-up email”
• Achiziţie servicii executor judecătoresc pentru punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile / notificarea prealabilă introducerii cererii de evacuare pe calea procedurii speciale (art. 1037 NCPC), cu privire la evacuări din locuinţe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Craiova
• În derulare - Servicii postale de distribuire a corespondentei in tara si strainatate
• În derulare - Acord – cadru: “Servicii de pază pentru obiectivul de investiţii „Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal” situat în Craiova, bulevardul Ştirbei Vodă nr.38”
• În derulare - Achiziție Lucrări Decolmatare - Lacul Hanul Doctorului Işi II
• În derulare - Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (Actualizare ET)
• În derulare - Reabilitare Pod rutier peste calea ferata drum Melinesti (ET, DALI)
• În derulare - Revitalizare Centru Istoric – zona Piața Veche – Felix Aderca (SF)
• În derulare - Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie (SF)
• Anulat - P.U.Z pentru introducere în intravilan şi reglementare urbanistică în vederea construirii Spitalului Regional Craiova
• În derulare - Achizitie publică de servicii: Elaborare Studiu de oportunitate in vederea delegarii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate in municipiul Craiova”
• În derulare - Achizitii servicii de organizare eveniment "Ziua Municipiului Craiova"
• Anulat - Achiziţie servicii de intervenţii la inundatii
• Anulat - Achizitie servicii expertiza tehnica judiciara – expert asistent Dosar nr. 9216632017
• Atribuita - Achiziție expertiză tehnică judiciară
• Atribuita - Studiu privind recalcularea cuantumului tarifelor/taxelor percepute utilizatorilor pentru proiectul „Craiova Water Park- Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova”.
• Atribuita - achiziţie cu montaj panouri cu amplasare permanentă, pentru de informare în cadrul proiectelor finanţate prin PNDL II 2017-2020
• Atribuit - Servicii de pază pentru obiectivul de investiţii „Complex sportiv Craiova – Stadion de Fotbal” situat în Craiova, bulevardul Ştirbei Vodă nr.38