Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2016
Caiet de sarcini Achiziţie servicii analiza de risc la securitatea fizica a unitaţilor ce fac obiectul Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
Publicat: 19 octombrie 2016, 13:10, Actualizat: 25 octombrie 2016, 16:30
Documente ataşate:
Publicat: 25 octombrie 2016, 16:30
Publicat: 19 octombrie 2016, 13:10