Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2016
Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat din municipiului Craiova precum şi servicii de determinare a cantităţii şi a valorii materialelor rezultate în urma scoaterii din functiune a unor bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova
Publicat: 14 iulie 2016, 15:32, Actualizat: 14 iulie 2016, 15:33
Documente ataşate:
Publicat: 14 iulie 2016, 15:33
Publicat: 14 iulie 2016, 15:33
Publicat: 14 iulie 2016, 15:33