Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2016
Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat din municipiului Craiova precum şi servicii de determinare a cantităţii şi a valorii materialelor rezultate în urma scoaterii din functiune a unor bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova
Publicat: 17 martie 2016, 11:35, Actualizat: 21 martie 2016, 16:28
Documente ataşate:
Publicat: 17 martie 2016, 11:35
Publicat: 17 martie 2016, 11:35
Publicat: 17 martie 2016, 11:35
Publicat: 17 martie 2016, 11:35