Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2016
Achiziții publice - 2016
• Achiziţie Pachet complet de servicii de formare profesională ( cursuri de formare, evaluarea si certificarea competentelor, certificate absolvire, transport, cazare, masa)
• Achiziţie servicii de asigurare CASCO si RCA
• Servicii de organizare eveniment „Revelion 2016-2017”
• Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 locuri (servicii de reproiectare pentru conversie de la categoria V la categoria III) elaborare Documentatie de Avizare a Lucrărilor de Interventii
• Caiet de sarcini Achiziţie update proces tehnologic pentru cele două pupitre de comandă ale tabelei electronice de marcaj aflată în dotarea Sălii Polivalente Craiova
• CAIET DE SARCINI privind achiziţia publică de prestare servicii - REABILITARE POD SUSPENDAT DIN PARCUL NICOLAE ROMANESCU
• Servicii de sonorizare out-door pentru scena cu dimensiunile 6,5 x 6,5 m, pentru perioada 03.12.2016 - 30.12.2016
• Studiu privind fluxul de călători în municipiul Craiova
• Reluare procedura achizitie ”Servicii de R.S.V.T.I. pentru ascensorul din incinta Parcării Subterane din zona Teatrului Naţional, str.Calea Bucureşti nr.10”,
• Caiet de sarcini achizitie stingator portativ de 6 kg
• Achiziţie update proces tehnologic pentru cele două pupitre de comandă ale tabelei electronice de marcaj aflată în dotarea Sălii Polivalente Craiova
• Achiziţie servicii de R.S.V.T.I. pentru ascensorul din incinta Parcării Subterane din zona Teatrului Naţional, str.Calea Bucureşti nr.10”
• Caiet de sarcini „Servicii dezinfectie, igenizare, verificare aparate aer conditionat, inclusiv încarcare cu freon”
• Caiet de sarcini „Masini de numarat bancnote”
• Caiet de sarcini „Achizitie aparat aer conditionat 24000 BTU inclusiv accesorii montaj si punerea in functiune”
• Caiet de sarcini privind atribuirea contractului de achizitie echipamente ITin cadrul proiectului pilot "Educatia poate rupe lantul saraciei"
• Caiet de sarcini achizitie echipament pentru conectare retele de date (Router)
• Caiet de sarcini Achiziţie servicii analiza de risc la securitatea fizica a unitaţilor ce fac obiectul Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
• Panou vizibilitate proiect parcare subterana
• Comunicat de presa finalizare proiect parcare subterana
• Achizitie cu montaj placi pentru amplasare permanenta în cadrul proiectului:,, Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova - EFFECT 30.1"
• Caiet de sarcini privind „Achizitie bunuri pentru amenajarea, intretinerea si funcționarea arhivei (etajere pentru arhiva)”
• Achizitie cu montaj placi pentru amplasare permanenta în cadrul proiectului EFICIENTĂ ENERGETICĂ PRIN FACILITĂŢi DE FINANŢARE PENTRU CREŞTEREA ECONOMICĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA - EFFECT 20.1
• Comunicat de presă finalizare proiect Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova – EFFECT 20.1
• Caiet de sarcini achiziţie cu montaj a unei plăci pentru amplasare permanentă în cadrul proiectului Reabilitare, consolidare, extindere si dotare Camin Cultural nr. 1 Pielesti
• CAIET DE SARCINI privind Comunicat de presă finalizare proiect ,,Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare CAMIN cultural nr. 1 Pieleşti"
• CAIET DE SARCINI privind „Comunicat de presă finalizare proiect „ REABILITARE TEATRU DE VARĂ DIN PARCUL NICOLAE ROMANESCU"
• Achiziţionare cu montaj a unui panou vizibilitate proiect (placă permanentă) pentru proiectul „REABILITARE TEATRU DE VARĂ DIN PARCUL NICOLAE ROMANESCU"
• Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat din municipiului Craiova precum şi servicii de determinare a cantităţii şi a valorii materialelor rezultate în urma scoaterii din functiune a unor bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova
• Achiziţie servicii de R.S.V.T.I. pentru ascensorul din incinta Parcării Subterane din zona Teatrului Naţional, str.Calea Bucureşti nr.10
• Caiet de sarcini RSVTI - ASCENSOR PARCAREA SUBTERANA
• Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat din municipiului Craiova precum şi servicii de determinare a cantităţii şi a valorii materialelor rezultate în urma scoaterii din functiune a unor bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova
• Achiziție pachet complet de servicii de formare profesională pentru proiectul „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare” finanţat în cadrul Programului RO 25 – Programul de Combatere a Sărăciei
• Comunicat de presă finalizare proiect “Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova”, cod SMIS 40796
• Achiziţie cu montaj a 2 plăci permanente vizibilitate proiect (plăci permanente) “Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova”
• Achiziție pliante, mape, blocnotesuri și pixuri
• Reluare - Service/reparaţii aparate de aer condiţionat, inclusiv încărcare cu freon
• Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat din municipiului Craiova precum şi servicii de determinare a cantităţii şi a valorii materialelor rezultate în urma scoaterii din functiune a unor bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova
• Service/reparaţii aparate de aer condiţionat, inclusiv încărcare cu freon
• Achiziţie poartă de fotbal din oţel dimensiune 3x2 m cu plasă fir polipropilenă cu dimensiunea 3x2 m
• Servicii de mentenanţă şi service, inclusiv piese de schimb, pentru reţea de curenţi slabi (Sisteme de securitate, reţea voce-date şi sistem electric pentru echipamente de calcul) pentru Direcţia Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova
• Servicii de intreţinere la sistemul de telefonie
• Servicii de întreţinere la sistemul de antiefracţie şi sistemul de identificare, control şi supraveghere” pentru Direcţia Evidenţa Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Craiova
• Servicii – întreţinere unităţi centrale de prelucrare (servere)
• Servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile sechestrate
• Achizitie servicii de reparare şi intreţinere xerox si fax
• Servicii – transmisii de date si acces Internet
• Servicii de administrare site www.spcepcv.ro
• Găzduire portal, www.primariacraiova, cu management de incident şi securitate
• Execuţie lucrări pentru proiectul „Business Center Sud Craiova” - rest de executat
• Reluare - Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat din municipiului Craiova precum şi servicii de determinare a cantităţii şi a valorii materialelor rezultate în urma scoaterii din functiune a unor bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova
• Servicii de revizie şi reparaţii la centrala telefonică (inclusiv piese de schimb)
• Achiziţie servicii dirigenţie de şantier pentru proiectul “Business Center Sud Craiova
• Achiziţie servicii executor judecătoresc pentru punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile cu privire la evacuări din locuinţe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Craiova
• Reluare procedură de achiziție - Servicii executor judecătoresc pentru constatarea de urgenţă a stării de fapt privind stadiul execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiţii Execuţie lucrări Business Center Sud Craiova în cadrul proiectului Business Center Sud, cod SMIS 39070
• Reluare - Invitatie de participare procedura achizitie servicii reparatii centrala telefonica
• Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat din municipiului Craiova precum şi servicii de determinare a cantităţii şi a valorii materialelor rezultate în urma scoaterii din functiune a unor bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova
• Servicii de revizie şi reparaţii la centrala telefonică (inclusiv piese de schimb)
• Servicii de pază la obiectivul Centrul Social de urgenţă pentru persoane fără adăpost
• Achiziţie servicii de tipărire şi multiplicare documente alb negru
• Achiziţie servicii executor judecătoresc pentru constatarea de urgenţă a stării de fapt privind stadiul execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiţii Execuţie lucrări Business Center Sud Craiova în cadrul proiectului Business Center Sud, cod SMIS 39070
• Achiziţie servicii dirigenţie de şantier pentru proiectul “Business Center Sud Craiova”
• Documente constatatoare
• Achiziţie servicii dirigenţie de şantier pentru proiectul “Business Center Sud Craiova”