Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa Proiecte în implementare
    Modernizare depou si modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 Modernizare depou tramvai

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Modernizare depou si modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 Modernizare depou tramvai

INFORMARE PROIECT

Titlul proiectului: ,,Modernizare depou si modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 Modernizare depou tramvai’’

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Craiova implementează proiectul ,,Modernizare depou si modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 Modernizare depou tramvai’’, cod SMIS 129326, finanţat prin  Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4.1e obiectivul „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea lor’’

             Beneficiar

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Craiova, conform Contract de finanţare nr.  4913/13.12.2019.

             Perioada de implementare

58 luni:01.03.2018-30.12.2022

             Valoare proiect

Valoarea totala a proiectului :   61.046.070,09  lei inclusiv TVA, din care:

• valoarea eligibila: 60.522.470,09  lei inclusiv TVA;

• valoarea neeligibila: 523.600,00  lei inclusiv TVA.

Valoarea finantarii din partea beneficiarului:  1.734.049,40 lei

Finantare nerambursabila : 59.312.020,69 lei

Valoarea finanţării nerambursabile din FEDR: 51.444.099,59 lei

Valoarea finanţării nerambursabile din bugetul naţional: 7.867.921,10 lei

             Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă cresterea atractivitatii si eficientei sistemului de transport public local din municipiul Craiova prin implementarea unor masuri integrate ce vizeaza imbunatatirea transportului public de calatori cu tramvaiul si descurajarea utilizarii transportului privat.

             Obiectivele specifice ale proiectului

1. Modernizarea infrastructurii aferente transportului public de calatori cu tramvaiul din municipiul Craiova prin reabilitarea cladirilor existente in incinta depoului de tramvai si dotarea cu echipamente si utilaje specifice activitatii de intretinere si reparatii tramvaie.

2.Reabilitarea infrastructurii de tramvai din municipiul Craiova prin modernizarea retelei de contact si a caii de rulare si a echipamentelor de cale a tramvaiului din incinta depoului

             Rezultate

Rezultatele asteptate generale mentionate corespund prezentei cereri de finantare analizate:

1.Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

-Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) 2018 - fara proiect-97.570.tone;

-Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului 2023 - fara proiect 104.550 tone;- cu proiect -104.060 tone ;

-Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare 2027-fara proiect –111.080 tone, cu proiect 109.920 tone

2.Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati în cadrul sistemelor de transport public de calatori

construite/modernizate/extinse (nr. pasageri);

-Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) 2018- fara proiect-21.589.563, - cu proiect -21.589.563.;

-Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului 2023 - fara proiect – 20.787.888, -cu proiect –20.912.616;

-Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare 2027-fara proiect- 19.683.189, - cu proiect- 19.887.160

Rezultatele asteptate în functie de activitatile proiectului

1.Lungimea liniilor de tramvai construite/modernizate/reabilitate/extinse (km)

- Valoare la începutul implementarii proiectului- 0

- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 3 km

2.Depouri pentru transportul public modernizate/reabilitate (nr.)

-Valoare la începutul implementarii proiectului - 0

- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1

             Date de contact

UAT: Municipiul Craiova

Nume: Cimpeanu Adriana

FuncţieManager Proiect

Date de contact: implementare@primariacraiova.ro

Tel:0251/419589

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

http://www.mfe.gov.ro/

http://www.inforegio.ro/ro

http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

 


 

 

Investim in viitorul tau! Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala

prin Programul Operational Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


21/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.