Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2023
    Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.04.2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.04.2023

DISPOZIŢIA NR.2223
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS

Având în vedere raportul nr.133980/2023 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 27.04.2023, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8;
În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E:


Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 27.04.2023, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.04.2023, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Emisă azi 20.04.2023

 

 

PRIMAR,                        SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                          Nicoleta MIULESCU

 


ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.2223/2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.04.2023, ora 10,00

Punctul 43 modificat

 

PUNCTE PESTE ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind acordarea, pentru consilierii municipali ai Consiliului Local al Municipiului Craiova, a diferenţelor rezultate ca efect al stabilirii indemnizaţiei lunare a Primarului Municipiului Craiova
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2023 referitoare la acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-4 – bloc 169E, Str.Gorunului nr. 7
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-4 – bloc 175C, Str. Paltinului nr. 6
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de lor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții avizare și a indicatori „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-4 bloc A2, Str. Aleea C-tin Brancuşi nr. 11
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-4 bloc A3, Str. George Enescu nr. 45
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-4 bloc A15, Str. Constantin Argetoianu, nr. 31
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-4 bloc A16, Str. Constantin Argetoianu, nr. 23
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-4 bloc B2, Str. George Enescu, nr. 43
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-4 bloc B4, Str. George Enescu nr.39
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-4 bloc M1, Str. Mircesti nr. 16
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-4 bloc K27, Str. Fratii Golesti nr.107
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-4 bloc K31, Str. Fratii Golesti nr.106
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-4 bloc K32, Str. Fratii Golesti nr.104
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-4 bloc M0, Str. Henri Coandă, nr.49
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-4 bloc M3, Str. Mirceşti, nr.20
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-4 bloc M28, Str. Buziaş, nr. 16
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cişmele (de perete) – “Fântâna Popova” din municipiul Craiova

 


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, aferentă trimestrului I al anului 2023
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă trimestrului I al anului 2023
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă trimestrului I al anului 2023
4. Proiect de hotărâre privind execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă trimestrului I al anului 2023
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2023
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2023
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare personalului medical şi de specialitate al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.546/2022 referitoare la aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2022- 2023
9. Proiect Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.62/2023 referitoare la aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 2023
10. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., împuternicirea administratorului S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să reprezinte societatea în faţa băncii pentru semnarea documentelor şi a contractului de împrumut bancar
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia Europeană „Mihai Eminescu”, în vederea organizării Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”, ediţia a XII-a, la Craiova, în perioada 16-21 iunie 2023
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local, şi Fundaţia Culturală Iubirea, în vederea organizării Festivalului Internaţional „Adrian Păunescu” 2023, ediţia a IX-a, în municipiul Craiova, în perioada 21-23 iulie 2023
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local, şi Direcţia Judeţeană de Sport Dolj, în vederea realizării proiectului „Summer Sport”, ediţia a X-a, în municipiul Craiova, în perioada 19 iunie – 27 iulie 2023
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova
15. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova
17. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.139/2023 referitoare la aprobarea statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuinţe pentru tineri, construită prin programe de investiţii la nivel naţional, situată în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.168, bl.R4, sc.1, ap.8
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuinţe sociale, situată în municipiul Craiova, str.Motru, nr.23, bl.1, sc.1, ap.3
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de locuinţă, situat în municipiul Craiova, bd.Carol I, nr.55
21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
22. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes public local, a unor bunuri dobândite de municipiul Craiova
23. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor bunuri, aflate în administrarea Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării, valorificării şi demolării
25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului şi administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, a unui teren necesar pentru derularea investiţiei „Drum expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente”
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor terenuri, din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A., în domeniul public al municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova
27. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. asupra unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova şi darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a acestor bunuri
28. Proiect de hotărâre privind concesionarea către R.A.T. Craiova SRL a unor bunuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova
29. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare având ca obiect stabilirea sumelor individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local pentru realizarea obiectivului de investiţii „Străpungere str.Traian Lalescu - bd.Calea Bucureşti”
30. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare având ca obiect stabilirea sumelor individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare str.Vânători de Munte”
31. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.Traian Lalescu, nr.16 A
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu
33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri/spaţii care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din Municipiul Craiova
34. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect spațiile cu altă destinație, aflate în domeniul public/privat al municipiului Craiova
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru de contract de închiriere, având ca obiect exploatarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate publică sau privată a municipiului Craiova
36. Proiect de hotărâre privind luare act de Sentința Civilă nr.1252/2022, pronunțată de Tribunalul Dolj, în dosarul nr.3136/63/2021, rămasă definitivă prin Decizia nr.2722/2022 a Curţii de Apel Craiova
37. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.37285/19.05.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova şi Măzureanu Grigoreta - Dana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Măzureanu Grigoreta - Dana
38. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.3 CM/17.03.2022, încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Dr.Pătruţoiu Maria Livia S.R.L., reprezentată legal Pătruţoiu Ramona - Linda
39. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011, încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
40. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.295/15.04.2008, încheiat între Municipiul Craiova şi Şişu Marius-Daniel
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova - Eficiență energetică în clădirile educaționale (proiectare și execuție) – Școala Gimnazială Sf. Gheorghe –Municipiul Craiova”
42. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor Ecodolj, să voteze aprobarea tarifelor pentru gestionarea deşeurilor aferente activităţilor pe fluxul deşeurilor municipale în judeţul Dolj, desfăşurate de operatorul Asocierea Iridex Group Salubrizare S.R.L.-Servicii Salubritate Bucureşti S.A.-Iridex Group Import Export S.R.L.
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării sterilizării, microcipării și înregistrării în RECS a câinilor cu stăpân, ce aparţin rasei comune sau a metişilor acestora, aflaţi pe raza municipiului Craiova
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului cu privire la participarea Municipiului Craiova la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Fondului pentru Mediu
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova în proiectul “Construim Europa împreună cu autorităţile locale”
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al reprezentantului Ministerului Finanţelor, în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
47. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei consiliului de administraţie al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, aprobată prin anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.8/2021, modificată
48. Întrebări și interpelări

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

 


21/04/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.