Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2023
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 15.03.2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 15.03.2023

DISPOZIŢIA NR.1473
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS

 

Având în vedere raportul nr.84924/2023 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 15.03.2023, ora 16,00;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.3 lit.b, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data de 15.03.2023, ora 16,00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 15.03.2023, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Emisă azi 09.03.2023

 

PRIMAR,                     SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                         Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.1473/2023


PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 15.03.2023, ora 16,00

Punctul 1 peste ordinea de zi

Punctul 2 peste ordinea de zi

Punctul 7 modificat

Punctul 7 modificat


1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova
2. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. SRL
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale R.A.T. SRL 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al R.A.T. SRL
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile conexe serviciului de transport public local de persoane desfăşurate de R.A.T. SRL 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Municipiul Craiova, prin Direcția Generală de Asistență Socială Craiova, pentru implementarea proiectului „HUB de servicii MMSS - SII MMSS” cod MySmis 130963 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, serviciul public de asistență socială de tip rezidențial, cod serviciu social 8790 CR-D-VI, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova 

 

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU


10/03/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.