Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2023
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 06.03.2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 06.03.2023

DISPOZIŢIA NR.1288
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS


Având în vedere raportul nr.77686/2023 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 06.03.2023, ora 16,00;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4 şi 5, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data de 06.03.2023, ora 16,00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extrardinare din data de 06.03.2023, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.


Emisă azi 02.03.2023

 

PRIMAR,                               SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                              Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.1288/2023

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 06.03.2023, ora 16,00

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.50/2023 şi nr.108/2023 referitoare la aprobarea Contractului de Parteneriat incheiat in vederea constituirii Consortiului Regional Integrat pentru Invatamantul Dual Craiova şi a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de asociere pentru derularea procedurilor de achiziție publică pentru insulele ecologice digitalizate în vederea implementării proiectelor aferente Investiției I1.Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Subinvestiției I1.b. - Construirea de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

 

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

 


03/03/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.