Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2023
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 02.02.2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 02.02.2023

DISPOZIŢIA NR.788
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS

Având în vedere raportul nr.31374/2023 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 02.02.2023, ora 10,00;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.3 lit.b, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data de 02.02.2023, ora 10,00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extrardinare din data de 02.02.2023, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Emisă azi 26.01.2023

 

PRIMAR,                               SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                             Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.788/2023


PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 02.02.2023, ora 10,00

Punctul 7 modificat

Punctul 10 modificat

Punctul 1 peste ordinea de zi


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2023
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2023
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2023
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2023
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2023
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2023
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2023
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2023
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2023
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2023
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului municipiului Craiova, pe anul 2023

 

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

 


27/01/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.