Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2023
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 20.01.2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 20.01.2023

DISPOZIŢIA NR.723

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

Având în vedere raportul nr.22493/2023 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, în data de 20.01.2023, ora 10,00;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4 şi 5, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

D I S P U N E:


Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data de 20.01.2023, ora 10,00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 20.01.2023, ora 10,00, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

Emisă azi 18.01.2023


PRIMAR,                                 SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                              Nicoleta MIULESCU

Anexa la Dispoziția nr.723/2023


PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 20.01.2023, ora 10,001. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.514/2022 referitoare la aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova-Liceul Matei Basarab-corp de clădire C1”, a cheltuielilor aferente acestuia şi a descrierii sumare a investiţiei, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului National de Redresare şi Rezilienţă
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.518/2022 referitoare la aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova-Colegiul Economic Gheorghe Chiţu- corp de cladire C2”, a cheltuielilor aferente acestuia şi a descrierii sumare a investiţiei, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului National de Redresare şi Rezilienţă
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.519/2022 referitoare la aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova-Colegiul National Carol I-corp de cladire C13”, a cheltuielilor aferente acestuia şi a descrierii sumare a investiţiei, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului National de Redresare şi Rezilienţă
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.527/2022 referitoare la aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova-Școala Alexandru Macedonski- corp de clădire C1”, a cheltuielilor aferente acestuia şi a descrierii sumare a investiţiei, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului National de Redresare şi Rezilienţă
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.528/2022 referitoare la aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova-Școala Gimnazială Nicolae Romanescu, str.Vântului,nr.3-corp de clădire C1”, a cheltuielilor aferente acestuia şi a descrierii sumare a investiţiei, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului National de Redresare şi Rezilienţă

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

 


19/01/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.