Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 27.12.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 27.12.2022

DISPOZIŢIA NR.10526

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

 

Având în vedere raportul nr.226263/2022 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 27.12.2022, ora 10,00;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.3 lit.b, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data  de 27.12.2022, ora 10,00.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extrardinare din data de 27.12.2022, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 Emisă azi  22.12.2022

 


             PRIMAR,                   SECRETAR GENERAL,

        Lia-Olguța VASILESCU               Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.10526/2022

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 27.12.2022, ora 10,00

 

Titlul proiectului de hotărâre

Punctul 1 peste ordinea de zi - proiect de hotarare privind aprobarea efectuării concediului de odihnă neefectuat în anul 2022, de către primarul şi viceprimarii municipiului Craiova, în cursul anului 2023

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2023

 

  

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


23/12/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.