Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 07.10.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 07.10.2022

DISPOZIŢIA NR.9508

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS

 

Având în vedere raportul nr.174594/2022 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, în data de 07.10.2022, ora 10,00;
În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4 şi 5, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 


D I S P U N E:


Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data de 07.10.2022, ora 10,00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 07.10.2022, ora 10,00, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 


Emisă azi 05.10.2022

 

PRIMAR,                         SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                       Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

Anexa la Dispoziția nr.9508/2022

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 07.10.2022, ora 10,00

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2022
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2022
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2022
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-5, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII
5. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-6 , în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII
6. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-7, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII
7. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Liceul Matei Basarab - corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII
8. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Scoala gimnaziala Elena Farago - corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII
9. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Gradinita cu PP Petrache Poenaru - corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII
10. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Scoala gimnaziala Decebal - corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII
11. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Colegiul național Gheorghe Chitu - corp de cladire C 2, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII
12. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Colegiul Național Carol I - corp de cladire C13, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII
13. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Scoala Gimnaziala Mihai Viteazu - corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII

 

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

 

 


05/10/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.