Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 02.09.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 02.09.2022

DISPOZIŢIA NR.8957
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS


Având în vedere raportul nr.151792/2022 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, în data de 02.09.2022, ora 10,00;
În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4 şi 5, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

D I S P U N E:


Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data de 02.09.2022, ora 10,00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 02.09.2022, ora 10,00, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.


Emisă azi 31.08.2022

 

PRIMAR,                      SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                 Nicoleta MIULESCU


Anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr.8957/2022


PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 02.09.2022, ora 10,00

Punctul 1 peste ordinea de zi

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2022
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2022
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2022
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.302/2022 referitoare la participarea Municipiului Craiova in cadrul proiectului: „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1”,în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII, Axa de investiții 1: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, I. Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.303/2022 referitoare la participarea Municipiului Craiova in cadrul proiectului: „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-2”,în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII, Axa de investiții 1: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, I. Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.304/2022 referitoare la participarea Municipiului Craiova in cadrul proiectului: „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-3”,în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII, Axa de investiții 1: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, I. Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.162/2022 referitoare la aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Craiova, în calitate de lider de parteneriat, şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, în calitate de partener, în vederea depunerii spre finantare in cadrul POIM 2014-2022, a proiectului: "Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare și alarmare incendii şi sisteme de detectare, semnalizare şi alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen”

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU


31/08/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.