Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 24.08.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 24.08.2022
DISPOZIŢIA NR.8851

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

 

Având în vedere raportul nr.146210/2022 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, în data de 24.08.2022, ora 10,00;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.133 alin.2, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E:

  

Art.1  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data de 24.08.2022, ora 10,00.

Art.2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 24.08.2022, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Emisă azi, 18.08.2022

                                                                                                                                                                                                                        

 ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.8851/2022

 PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 24.08.2022, ora 10,00

 Punctul 1 peste ordinea de zi

 

Art. 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.305/2022 referitoare la participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: „RenovareenerGetică a clădirilorREzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-4”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII,  Axa de investiții 1: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, I. Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 

 

 


19/08/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.