Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 13.07.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 13.07.2022

DISPOZIŢIA NR.8426

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

 

Având în vedere raportul nr.124147/2022 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, în data de 13.07.2022, ora 14,00;

În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4 şi 5, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

D I S P U N E:

 

 Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data de 13.07.2022, ora 14,00.

Art.2.  Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 13.07.2022, ora 14,00, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

Emisă azi 11.07.2022

 

PRIMAR,                                                        SECRETAR GENERAL,

Lia-Olguța VASILESCU                                               Nicoleta MIULESCU

 

                                                                      

                          Anexa la Dispoziția nr.8426/2022

   

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 13.07.2022, ORA 14,00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2022
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2022
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2022
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, de către Opera Română Craiova
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, precum şi aprobarea devizului general, a documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică şi gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe subintersecţia străzii Arieş cu strada A. I. Cuza şi respectiv cu strada Împăratul Traian”

  SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


11/07/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.