Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data 02.06.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data 02.06.2022

DISPOZIŢIA NR.7776

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA


Având în vedere raportul nr.98656/2022 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 02 iunie 2022, ora 16,00, în Sala „Amza Pellea” a Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din municipiul Craiova;
În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4 şi 5, art.135, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

D I S P U N E:


Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, cu ocazia ceremoniei festive dedicată celei de-a XXV-a ediţii a Zilei Municipiului Craiova, în data de 02 iunie 2022, ora 16,00, în Sala „Amza Pellea” a Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din municipiul Craiova.
Art.2. Ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 02 iunie 2022, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin Serviciul Administraţie Publică Locală și Direcția Relații Publice și Management Documente vor lua măsuri în vederea comunicării prezentei dispoziţii.


Emisă azi 26.05.2022

 

PRIMAR,                                         SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                            Nicoleta MIULESCU

 Vizat de legalitate,
cons. jr. Diana DĂRAC

 


Anexa la Dispoziția nr.7776/2022

 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 02 iunie 2022, ora 16,00

1. Prezentarea de mesaje şi alocuţiuni cu ocazia Zilei Municipiului Craiova 2022
2. Conferirea Titlurilor de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova
3. Premierea elevilor olimpici craioveni cu rezultate excepţionale la diferite materii la fazele naţionale ale concursurilor şcolare din anii 2020-2021, 2021-2022, precum şi a profesorilor îndrumători

 

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU


30/05/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.