Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data 29.04.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data 29.04.2022

DISPOZIŢIA NR.7211

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS

 

Având în vedere raportul nr.80100/2022 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, în data de 29.04.2022, ora 10,00;
În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 


D I S P U N E:


Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data de 29.04.2022, ora 10,00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 29.04.2022, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.Emisă azi 27.04.2022

 

            PRIMAR,                                                    SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                                          Nicoleta MIULESCUAnexa la Dispoziția nr.7211/2022

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 29.04.2022, ORA 10,00

 


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova în cadrul proiectului „MOdernizarea sistemului de TRansport publIC cu autobuzul în zona Metropolitană Craiova – MOTRIC Metropolitan, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fond local, Investiţia I.1.1.: Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante)

 

 

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU


28/04/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.