Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 08.04.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 08.04.2022

DISPOZIŢIA NR.6988

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

 

Având în vedere raportul nr.69473/2022 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, în data de 08.04.2022, ora 14,00;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data de 08.04.2022, ora 14,00.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 08.04.2022, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

                                                                                                          Emisă azi 06.04.2022

Anexa la Dispoziția nr.6988/2022

 PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 08.04.2022, ora 14,00

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Craiova, pe anul 2022

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2022

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de mandat care se va încheia între municipiul Craiova şi asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectelor de creştere a performanţei energetice a clădirilor rezidenţiale multifamiliale

4. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.4487/12.01.2012 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

 


07/04/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.