Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2020
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data 18.11.2020

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data 18.11.2020

CONVOCATOR nr.349/16.11.2020

al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Craiova, convocată de îndată pentru data de 18.11.2020 ora 10 la Sala Mare de ședințe

a Consiliului local Craiova

din Craiova, strada A.I.Cuza, nr.7

    Subsemnatii BORȚOI MANUEL, CÎRCEAG EDUARD, CORÂȚU COSMIN, DIACONU DAN, DRĂGOESCU CEZAR, ENESCU GEORGEL, SAS TEODOR, SIROP FLAVIUS, SĂULEANU LUCIAN BERND, TEODORESCU NICU, UNGUREANU ADRIANA,  VASILE MARIAN, in calitate de consilieri locali in cadrul Consiliului Local Craiova, in conformitate cu dispozițiile art.133 alin.2 lit.b și art.134 alin.1 lit.b din OUG 57/2019 privind codul administrativ, convocăm in  ședința extraordinara Consiliul local Craiova, in data de 18.11.2020 la ora 10 in sala de ședințe a Consiliului local Craiova din strada Alexandru Ioan Cuza, nr.7, ședința ce va avea următoarea ordine de zi:

1.Depunerea jurământului de către consilierii locali validați de Judecătoria Craiova după data constituirii Consiliului local Craiova, conform art.117 si art.119 alin.6 din OUG 57/2019.

2.Alegerea președintelui de ședință a Consiliului local Craiova conform art.123 din OUG 57/2019.

3.Constituirea Comisiei cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot şi întocmirea procesului verbal de validare a rezultatului votului

4.Alegerea viceprimarilor municipiului Craiova conform art.152 alin.2 din OUG 57/2019.

5. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Craiova.

INIȚIATORI

1. BORȚOI MANUEL

2. CÎRCEAG EDUARD ALEXANDRU

3. CORÂȚU COSMIN ION

4. DIACONU DAN

5. DRĂGOESCU CEZAR

6. ENESCU GEORGEL

7. SAS TEODOR NICUŞOR

8. SIROP FLAVIUS ADRIAN

9.SĂULEANU LUCIAN BERND

10. TEODORESCU NICU COSMIN

11. UNGUREANU ADRIANA

12. VASILE MARIAN

Anexa la documentul de convocare nr.349/16.11.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE CONVOCATE  DE ÎNDATĂ DE UN GRUP DE CONSILIERI LOCALI, PENTRU DATA 18.11.2020, ORA 10,00, ÎN SALA MARE A PRIMĂRIEI  MUNICIPIULUI CRAIOVA

SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE, CONVOCATĂ  DE ÎNDATĂ, DE UN GRUP DE CONSILIERI LOCALI PENTRU DATA 18.11.2020, ORA 10,00

                În conformitate cu prevederile art.135 alin.8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, propun suplimentarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare, convocată de îndată, cu următoarele proiecte:

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare al dlui.Manda Marian Sorin, administrator la R.A.T. SRL;
  2. Proiect de hotărâre privind desemnarea dlui. Tănăsescu Marcel în funcţia de administrator al R.A.T. SRL, pe o perioadă de o lună.

Nr.

punct de pe ordinea de zi

Titlul punctului de pe ordinea de zi

Inițiatorul proiectului de hotărâre

  1.  

Depunerea jurământului de către consilierii locali supleanţi validaţi de Judecătoria Craiova, după data constituirii Consiliului Local Craiova, conform art.117 şi art.119 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

  1.  

Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, conform art.123 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

Grupul de consilieri locali

  1.  

Constituirea Comisiei cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot şi de întocmire a procesului verbal de validare a rezultatului votului

Grupul de consilieri locali

  1.  

Alegerea viceprimarilor municipiului Craiova, conform art.152 alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

Grupul de consilieri locali

  1.  

Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova

Grupul de consilieri locali

 

SECRETAR GENERAL,

    Nicoleta MIULESCU


04/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.