Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2020
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 13.11.2020

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 13.11.2020
DISPOZIŢIA NR.5349

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.165594/2020 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 13.11.2020, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

În conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului Județului Dolj nr.582/02.11.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Craiova, județul Dolj;

           În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova, în şedinţă extraordinară, în data de 13.11.2020, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 13.11.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

Emisă azi 11.11.2020

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

                Mihail GENOIU

               Nicoleta MIULESCU

 

   

                     

Anexa la Dispoziția nr.5349/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 13.11.2020, ora 10,00

Nr.

puncte de pe ordindea de zi

Titlul punctului de pe ordinea de zi

  1.  

Depunerea jurământului de către supleanţii ale căror mandate au fost validate

  1.  

Depunerea juramantului de către Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia Olguța Vasilescu

  1.  

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova

  1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de validare și numărare a voturilor

  1.  

Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova

  1.  

Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului Craiova

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


04/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.