Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2020
  Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare în data de 21.08.2020

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare în data de 21.08.2020
DISPOZIŢIA NR.4573

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

  Având în vedere raportul nr.119761/2020 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 21.08.2020, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 21.08.2020, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2. Proiectul ordinii de zi ale ședinței extraordinare din data de 21.08.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție

 

                                                                                                        Emisă azi 18.08.2020

             PRIMAR,

       SECRETAR GENERAL,

                Mihail GENOIU

          Nicoleta MIULESCU

   
   

 

     Anexa la Dispoziția nr.4573/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 21.08.2020, ORA 10,00

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.204/2020 referitoare la necesitatea extinderii împrumutului existent încheiat între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare şi Municipiul Craiova, pentru a acoperi creşterile de costuri pe componenta investiţională de reabilitare de clădiri

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2014 referitoare la aprobarea valorii estimate a Contractului de Performanţă Energetică în clădirile publice ocupate de şcoli şi spitale şi a contribuţiei proprii a municipiului Craiova la finanţarea acestui contract

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiţii „Măsuri de performanţă energetică privind clădiri aparţinând de 6 unităţi de învăţământ în Craiova” aferente Şcolii Gimnaziale „Sfântu Gheorghe”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiţii „Măsuri de performanţă energetică privind clădiri aparţinând de 6 unităţi de învăţământ în Craiova” aferente Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiţii „Măsuri de performanţă energetică privind clădiri aparţinând de 6 unităţi de învăţământ în Craiova” aferente Grădiniţei „Pinocchio”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiţii „Măsuri de performanţă energetică privind clădiri aparţinând de 6 unităţi de învăţământ în Craiova” aferente Grădiniţei „Paradisul Copiilor

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiţii „Măsuri de performanţă energetică privind clădiri aparţinând de 6 unităţi de învăţământ în Craiova” aferente Grădiniţei „Castelul Fermecat”  

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiţii „Măsuri de performanţă energetică privind clădiri aparţinând de 6 unităţi de învăţământ în Craiova” aferente Colegiului Naţional „Nicolae Titulescu”  

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr.7”

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

 


04/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.