Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2020
  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 25.06.2020

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 25.06.2020
DISPOZIŢIA NR.4161

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.88614/2020 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 25.06.2020, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data    de 25.06.2020, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 25.06.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.                                                                                                  

Emisă azi 18.06.2020

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

                Mihail GENOIU

               Nicoleta MIULESCU

                                                                    

                                                                                 Anexa la Dispoziția nr.4161/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.06.2020, ora 10,00

 

Punctul 1 peste ordine de zi

Punctul 3 modificat

Punctul 8 modificat

Punctul 15 modificat

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 

 

 1.  

Raportul Primarului Municipiului Craiova privind Starea Economică, Socială și de Mediu a municipiului Craiova, în anul 2019

 1.  

Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2019.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la  Spitalul Clinic Filantropia Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţionase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea situaţiilor financiare anuale ale R.A.T. SRL, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea pre-acordului de finanţare,  ce urmează a fi încheiat între R.A.T SRL, Municipiul Craiova şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare

 1.  

Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante la 31.03.2020, datorate bugetului local al municipiului Craiova, prin aplicarea prevederilor Capitolului II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.69/2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de exercitare a funcţiei de administrator al R.A.T SRL, de către dl.Manda Marian Sorin

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea unei persoane fizice care a obţinut certificat de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

 1.  

Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a unor terenuri şi spaţii comerciale aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în  pieţele din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, a unor terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, în vederea amplasării de panouri publicitare

 1.  

Proiect de hotărâre privind concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Dimitrie Gerota, nr.7

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.43/2014 încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Sălii Polivalente din Municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea, respectiv modificarea tarifelor privind desfăşurarea activităţii în Baza Hipodrom din Parcul „Nicolae Romanescu”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru activităţile date în administrare Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru desfăşurarea în municipiul Craiova, a activităţii de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului CAMELOT: Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together (Orașe și metropole în Europa lucrând mai departe împreună) în cadrul programului Europa pentru cetățeni, Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică,  măsura 2.2. Rețele între Orașe

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul „Modernizare str.Mălinului, inclusiv canal adiacent”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul „Pasarelă pietonală str.Henry Ford”

 1.  

Întrebări și interpelări

 

SECRETAR GENERAL,

 Nicoleta MIULESCU


04/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.