Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2021
Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data 31.03.2021
Publicat: 30 martie 2021, 08:32, Actualizat: 30 martie 2021, 13:05
DISPOZIŢIA NR.4663

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

 

 

Având în vedere raportul nr.57968/2021 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, în data de 31.03.2021, ora 15,00;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

 

 

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data  de 31.03.2021, ora 15,00.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 31.03.2021, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

 

 

                                                                                                Emisă azi 29.03.2021

 

 

 

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

        Lia-Olguța VASILESCU

               Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

                                                                                                   Anexa la Dispoziția nr.4663/2021

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 31.03.2021, ora 15,00

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate referitor la alegerea modalității de gestiune pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

Proiect de hotărâre privind rectificarea Cărții Funciare nr.203186

 

 

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU