Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2020
Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare în data de 22.05.2020
Publicat: 21 mai 2020, 14:38, Actualizat: 21 mai 2020, 14:41
DISPOZIŢIA NR.3982

 PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                          EXTRAS

 

 

Având în vedere raportul nr.72776/2020 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data de 22.05.2020, ora 12,00;

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

  Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova;

  În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b şi d, coroborat cu alin.3 lit.b şi alin.5 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data de 22.05.2020, ora 12,00.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 22.05.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

 

 

                                                                                                                  Emisă azi 21.05.2020

 

             PRIMAR,

       SECRETAR GENERAL,

                Mihail GENOIU

          Nicoleta MIULESCU

 

 

Vizat de legalitate,

cons. jr. Alina Constantinescu

                                                                      

        Anexa la Dispoziția nr.3982/2020

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 22.05.2020, ORA 12,00

 

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

  1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

  1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

  1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU