Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2020
Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare în data de 20.03.2020
Publicat: 19 martie 2020, 13:21, Actualizat: 19 martie 2020, 13:33
DISPOZIŢIA NR.3190

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

 Având în vedere raportul nr.48989/2020 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 20.03.2020, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

 Potrivit prevederilor Decretului Preşedintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi Hotărârilor Comitetului Naţional şi Local pentru Situaţii Speciale de Urgenţă privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus;

 În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b şi d, coroborat cu alin.3 lit.b şi alin.5 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 20.03.2020, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 20.03.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

 

                                                                                                        Emisă azi 19.03.2020

 

             PRIMAR,

       SECRETAR GENERAL,

                Mihail GENOIU

          Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

Vizat de legalitate,

cons. jr. Alina Constantinescu

                                                                      

 

 

Anexa la Dispoziția nr.3190/2020

 

 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 20.03.2020

 

 

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

  1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea nr.493/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU