Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2020
Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 14.10.2020
Publicat: 13 octombrie 2020, 08:58, Actualizat: 13 octombrie 2020, 09:54
DISPOZIŢIA NR.5111

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

 

 

 

Având în vedere raportul nr.149426/2020 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 14.10.2020, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 14.10.2020, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 14.10.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

                                                                                     Emisă azi 12.10.2020

 

 

PRIMAR,

       SECRETAR GENERAL,

          Mihail GENOIU

          Nicoleta MIULESCU

 

 

Anexa la Dispoziția nr.5111/2020

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 14.10.2020

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Municipiul Craiova pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean”

 

 

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU