Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2020
Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 10.09.2020
Publicat: 9 septembrie 2020, 08:25, Actualizat: 9 septembrie 2020, 09:28
 DISPOZIŢIA NR.4727

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

 

 

 

 Având în vedere raportul nr.130581/2020 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 10.09.2020, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

 În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

D I S P U N E:

 

 

Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 10.09.2020, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 10.09.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

 

 

                                                                                Emisă azi 08.09.2020

 

 

             PRIMAR,

       SECRETAR GENERAL,

                Mihail GENOIU

          Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

         Anexa la Dispoziția nr.4727/2020

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 10.09.2020

 

 

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

  1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

  1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU