Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2020
Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 08.10.2020
Publicat: 7 octombrie 2020, 08:50, Actualizat: 7 octombrie 2020, 11:22
DISPOZIŢIA NR.5018

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

 

 

Având în vedere raportul nr.146047/2020 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 08.10.2020, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 08.10.2020, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 08.10.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

     

                                                                                Emisă azi 06.10.2020

 

 

             PRIMAR,

       SECRETAR GENERAL,

                   Mihail GENOIU

          Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

Vizat de legalitate,

cons. jr. Diana DĂRAC

 

 

 

Anexa la Dispoziția nr.5018/2020

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

  1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

  1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

  1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2020

  1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipial Craiova, pe anul 2020

  1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020

  1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

  1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului  de credit din 4 decembrie 2018, încheiat între Municipiul Craiova și Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

  1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare al dlui.Butari Mihai Vlad, administrator S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU