Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2020
Proiectul ordinii de zi a ședinței de îndată din data de 08.01.2020
Publicat: 7 ianuarie 2020, 13:16, Actualizat: 8 ianuarie 2020, 08:36
DISPOZIŢIA NR.4

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

 

Având în vedere raportul nr.203/2020 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 08.01.2020, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 08.01.2020, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 08.01.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

                                                                                                          Emisă azi 07.01.2020

 

             PRIMAR,

       SECRETAR GENERAL,

                   Mihail GENOIU

          Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

cons. jr. Alina Constantinescu

                                                                      

 

            Anexa la Dispoziția nr.4/2020

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 08.01.2020

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

  1.  

Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2019, din excedentul bugetului local al municipiului Craiova al anilor precedenţi

  1.  

Proiect de hotărâre privind privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova.

  1.  

Proiect de hotărâre privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU