Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2020
Ianuarie 2020 - Proiect - Buget de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pentru anul 2020
Publicat: 29 ianuarie 2020, 17:23, Actualizat: 18 februarie 2020, 10:20
Primăria Municipiului Craiova a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, pentru proiectul de hotarare privind aprobarea "Bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pentru anul 2020".
Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul supus consultării, până la data de 07.02.2020, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7 sau e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro.
Documente ataşate:
Publicat: 14 februarie 2020, 12:39
Publicat: 14 februarie 2020, 11:53
Publicat: 10 februarie 2020, 10:30
Publicat: 29 ianuarie 2020, 17:48