Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2019
Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 29.08.2019, ora 10,00
Publicat: 23 august 2019, 08:26, Actualizat: 28 august 2019, 13:12

Anexa la Dispoziția nr.5866/2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.08.2019, ORA 10,00

 

Proiecte peste ordinea de zi:

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 253/2019 referitoare la aprobarea proiectului ”Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de industrie alimentară Craiova”

 2. 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2019

 3.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2019 referitoare la organizarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat si particular din municipiul Craiova, pentru anul scolar 2019-2020

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada septembrie-noiembrie 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R..L, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2019 şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale şi a cheltuielilor eligibile pentru subvenţionarea, în anul 2020, a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, în baza Legii nr.34/1998

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Teatrului pentru Tineret şi Copii „Colibri” Craiova, pentru anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de administrare al dlui. Butari Mihai Vlad, administrator S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de administrare al dlui. Maracine Alin Madalin, administrator S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de administrare al dlui.Tănăsescu Marcel, administrator R.A.T. SRL.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Asociaţiei „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea organizării evenimentului chinologic „ WINNER CUP 2019”, în perioada 11– 13 octombrie 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Mitropoliei Olteniei - Arhiepiscopia Craiovei, în vederea organizării ,,Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși” 2019, la  Craiova,  în perioada 5-8 septembrie 2019.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului municipiului Craiova, alocate pentru activităţi de tineret de interes local, conform Legii tinerilor nr.350/2006

 1.  

Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Craiova şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.37425/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cîrstea Magdalena-Viorica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Cîrstea Magdalena-Viorica

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între  Sport Club Municipal Craiova şi cluburile sportive de junior, care reprezintă Sport Club Municipal Craiova în competiţiile naţionale, precum şi cluburile sportive şcolare

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind selectarea societăţilor comerciale care vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Regenerare urbană în Municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Corniţoiu”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică, în vederea schimbării de destinaţie, din zonă de locuinţe colective, în zonă mixtă de locuinţe şi servicii, în zona str.Ştefan cel Mare-str.I.L.Caragiale-str.Vasile Conta, generat de imobilul din str.Ştefan cel Mare, nr.6

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică, în vederea schimbării de destinaţie din zonă de locuinţe colective, în zonă mixtă de locuinţe şi servicii, generat de imobilul situat în bd.Dacia, nr.66 C

 1.  

Întrebări și interpelări

               

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU