Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2019
Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.11.2019, ora 10,00
Publicat: 21 noiembrie 2019, 15:17, Actualizat: 27 noiembrie 2019, 16:39
DISPOZIŢIA NR.6971

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

 

Având în vedere raportul nr.201599/2019 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 28.11.2019, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

D I S P U N E:

 

 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data    de 28.11.2019, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.11.2019, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

       

 

 

                                                                                Emisă azi 21.11.2019

 

 

 

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

                Mihail GENOIU

               Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

Anexa la Dispoziția nr.6971/2019

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.11.2019, ora 10,00

 

 

 

Proiecte peste ordinea de zi:

1

Punctul 1 peste ordinea de zi

 

 

 

Proiecte modificate:

 

Punctul 2 modificat

 

Punctul 5 modificat

 

Punctul 17 modificat

 

 

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada decembrie 2019-februarie 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile aducătoare de venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.215/2019 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova în calitate de partener al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Dolj, în vederea organizării evenimentului Gala Fotbalului Doljean „Ilie Balaci”-ediţia II-a, în data de 12 decembrie 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind  alocarea de fonduri de la bugetul local al municipiului Craiova, pentru premierea sportivilor şi antrenorilor, în cadrul evenimentului „Gala Sportului Doljean“, din luna decembrie 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, în anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a două locuinţe sociale

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.5

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.13

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru sediu, către persoanele juridice şi fizice, constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legii nr.14/2003 a partidelor politice, Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a unor spații disponibile excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea chiriei lunare pentru hotelul din incinta „Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”, situat în municipiul Craiova, bd. Ilie Balaci, nr.8

 1.  

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova a unor imobile care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere încheiate între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi agenţii economici ce îşi desfăşoară activitatea în Piaţa Centrală a municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014 încheiat între Municipiul Craiova şi Cabinetul Medical Individual dr. Balteş Liviu-Iulian.

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 179201/08.12.2014 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. Platonida S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125436/24.05.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinetul Medical Individual dr. Burada Marcela-Claudia

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125284/31.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinetul Medical Individual dr. Monawar Mihaela

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125150/28.01.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  Cabinetul Medical Individual dr. Dogaru G. Carmen Adriana

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125262/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinetul Medical Individual dr. Pătrașcu Janeta

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125261/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinetul Medical Individual dr. Şerban Dorina-Varvara

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125260/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinetul Medical Individual dr. Vladu Şuvaina Florin

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125263/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinetul Medical Individual dr. Zorilă Sorin-Paul

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.39234/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Cabinet Medical dr. Veleanu Liana S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2011 referitoare la atribuirea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, către Partidul Naţional Liberal-filiala Dolj, a spaţiului situat în municipiul Craiova, cartier Rovine, str. Nicolae Iorga, bl.21-43 parter

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova

 1.  

Întrebări și interpelări

 

 

SECRETAR GENERAL,

 Nicoleta MIULESCU