Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2019
Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 25.07.2019
Publicat: 18 iulie 2019, 15:03, Actualizat: 25 iulie 2019, 09:05
Punctul 1 peste ordinea de zi privind retragerea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Craiova, dlui Ștefan Popa Popa's, artist plastic caricaturist

 

 

Anexa la Dispoziția nr. 5608 / 2019

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.07.2019

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Raport privind activitatea desfășurată, în condițiile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă semestrului I al anului 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 14.08.2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiul Craiova, pentru anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova, pentru anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe, pentru anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale R.A.T. SRL, pentru anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre  privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării în municipiul Craiova, a Festivalului-Concurs Internațional de Folclor pentru copii și tineret „Maria Tănase” 2019, ediția a XII-a

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Federației Române de Automobilism Sportiv, prin Asociația Club Sportiv AMC Racing , în vederea organizării evenimentului „CRAIOVA SUPER RALLY 2019”, în perioada 13-14 septembrie 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Craiova, în anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Caietului de sarcini și a tarifelor privind desfăşurarea activităţii în Baza Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie publică, a hotelului şi restaurantului din incinta Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.4429/2008 încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C. Regensburg Com S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.33269/30.04.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bercea Ionela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bercea Ionela

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului de pornire al negocierii vânzării terenului situat în cart.Eroilor, str.I.D.Sârbu, nr.7A

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului de pornire al negocierii vânzării terenului aferent spaţiului deţinut de S.C. Altrans Exim S.R.L. Craiova, situat în municipiul Craiova, Piaţa Veche

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii redevenţei pentru terenul concesionat, situat în municipiul Craiova, str.dr.Ioan Cantacuzino, nr.8C

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului chiriei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova,  Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16 A

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului chiriei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova,  str.1 Decembrie 1918, nr.14

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de distribuție şi furnizare a energiei termice, prin punctele termice și a tarifului la energia termică facturată populaţiei

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reevaluarea și revizuirea planurilor de acțiune privind diminuarea zgomotului ambiant în municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, Grădina Botanică, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini privind montarea şi întreţinerea mobilierului stradal din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini privind activitatea de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare zone verzi din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru activităţile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.285/2018

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de asociere între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul Sănătății, Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj şi Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Spital Clinic Regional de Urgență Craiova”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică a zonei Calea Severinului-Elpreco-Praktiker, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.44A

 1.  

Întrebări și interpelări

 

                                                    SECRETAR,

                                              Nicoleta MIULESCU