Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2019
Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 19.12.2019, ora 10,00
Publicat: 13 decembrie 2019, 08:20, Actualizat: 17 decembrie 2019, 14:16
DISPOZIŢIA NR.7524

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

 

Având în vedere raportul nr.217060/2019 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 19.12.2019, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data    de 19.12.2019, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 19.12.2019, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

 

                                                                                Emisă azi 12.12.2019

 

 

 

 

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

                Mihail GENOIU

               Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

           Anexa la Dispoziția nr.7524/2019

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 19.12.2019, ora 10,00

 

 

 

 

Proiecte modificate:

 

Punctul 11 modificat

 

Punctul 12 modificat

 

Punctul 18 modificat

 

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2019

 

 1.  

 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale anului 2019

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2019

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, la data de 30 noiembrie 2019

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2019

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2019

 

 1.  

 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile aducătoare de venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2019

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2019

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019

 

 1.  

 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2019

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2019

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.308/2019 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public, Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Craiova.

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari realizaţi de membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2018.

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Craiova, în cadrul S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.267/2006 referitoare la stabilirea amplasamentelor ce urmează a fi utilizate drept capete de trasee de către operatorii judeţeni de transport public de persoane şi care efectuează mai mult de 15 curse pe zi

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Amenajare clădire str. A.I.Cuza nr.1”

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova str. A.I.Cuza nr.7”

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Reabilitare Pasaj rutier Electroputere”

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe sociale destinate persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe pentru tineri, construită prin programe de investiţii la nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.19

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.791/2013 referitoare la repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale, situate în municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.3 A, bl.H 8-9

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova şi scoaterea din funcţiune, în vederea casării şi desfiinţării integrale a unor clădiri situate în municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr. 66

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.5, ap.17

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.2, ap.6

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.5, ap.1

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.4, ap.6

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.11

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.17

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din piețele municipiului Craiova și din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2019

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul aferent Restaurantului „Castelul Fermecat”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu” din municipiul Craiova

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul aferent Restaurantului „Ciobănașul”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu” din municipiul Craiova

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare având ca obiect stabilirea preţului de pornire al negocierii vânzării a două apartamente proprietate privată a municipiului Craiova, situate în str. I.D.Sârbu, nr.14, bl.13, sc.2, ap.5, respectiv ap.8

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere nr.3803/15.08.2007 și nr.3804/15.08.2007 încheiate între Liceul Energetic Craiova S.C. Nadcom Sat S.R.L., respectiv S.C. GPV GRUP S.R.L., respectiv

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.256/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Romarta S.A.

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.68/2019 referitoare la darea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova.

 

 1.  

Proiectde hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova.

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2020, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul situat în municipiul Craiova, zona C, strada Tismana, nr.25L, fostă str.Rîului, nr.212, fostă T 34, P 37

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona intersecției Calea Unirii-str.Corneliu Coposu-str.Eroilor, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea Unirii, nr.177

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime P+1, situată în municipiul Craiova, str. Plopului, nr.20

 

 1.  

Raport privind deplasarea dlui. Mihail Genoiu, Primar al Municipiului Craiova, la sediul B.E.R.D. Londra, în data de 26 noiembrie 2019

 

 1.  

Întrebări și interpelări

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU