Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2019
Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 11.12.2019
Publicat: 10 decembrie 2019, 16:15, Actualizat: 10 decembrie 2019, 16:42
 

 DISPOZIŢIA NR.7454        

                  

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

 

Având în vedere raportul nr.215773/2019 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 11.12.2019, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 11.12.2019, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 11.12.2019, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

      

 

 

 Emisă azi 10.12.2019

 

 

 

 

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

                Mihail GENOIU

               Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 Anexa la Dispoziția nr.7454/2019

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 11.12.2019

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

  1.  

Proiect de hotărâre privind  încetarea contractului de administrare al dlui. Tănăsescu Marcel, administrator la R.A.T. SRL

  1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea dlui. Manda Marian Sorin în funcţia de administrator al R.A.T. SRL

 

  1.  

Proiect de hotărâre privind luare act de demisia  dnei.Nicolăiţă Lorena, din funcţia de administrator special al S.C.Termo Craiova S.R.L., şi  numirea unui nou administrator special

 

 

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU