Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2019
Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 10.10.2019
Publicat: 9 octombrie 2019, 16:43, Actualizat: 10 octombrie 2019, 12:50
DISPOZIŢIA NR.6388                           

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

EXTRAS

 

 

 

Având în vedere raportul nr.175157/2019 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 10.10.2019, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 10.10.2019, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 10.10.2019, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

 

 

 

                                                                                Emisă azi 09.10.2019

 

 

 

 

             PRIMAR,

         SECRETAR GENERAL,

                Mihail GENOIU

              Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

                                                                             

 

 

Anexa la Dispoziția nr.6388/2019

 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 10.10.2019, ORA 10,00

 

 

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

  1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei încheiată între Municipiul Craiova și Compania Națională de Investiții-C.N.I. S.A., având ca obiect schimbarea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de fotbal situat în municipiul Craiova, b-dul Ilie Balaci, nr.8, județul Dolj

  1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României referitoare la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

  1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019.

  1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019.