Acte utile
Consultare publică
Contact
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2019
Dispozitie şedinţă ordinară în data de 31.01.2019
Publicat: 23 ianuarie 2019, 15:54, Actualizat: 30 ianuarie 2019, 16:09
DISPOZIŢIA NR.2615

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 31.01.2019, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

Punctul 1 peste ordinea de zi

Punctul 2 peste ordinea de zi

​Punctul 3 peste ordinea de zi

 

Completare pct. 1 peste ordinea de zi

 

Punctul 14 modificat

 

 1. Raportul de activitate al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2018.
 2. Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2018, realizat de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2019.
 3. Proiect de hotărâre privind extinderea modalităților de plată a impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2019, a numărului de asistenţi pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă, pe raza municipiului Craiova.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în municipiul Craiova, în parteneriat cu Ministerul Economiei, a evenimentului “Forumul Industriei Auto 2019”, în perioada 17-18 martie 2019.
 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37285/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Măzureanu Grigoreta-Dana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Măzureanu Grigoreta-Dana. 
 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.35708/18.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Grigore Feldioara, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Grigore Feldioara.
 9. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestaţiei dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl. 14C.
 10. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestaţiei dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.A22, parter.
 11. Proiect de hotărâre privind preluarea de la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. a unor bunuri situate în municipiul Craiova, str.Pieții, nr.1.
 12. Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosință cu titlu gratuit către S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. Mediaş, a unui teren situat în municipiul Craiova, str.Calea București, F.N.-zona Parcul „Hanul Doctorului”, în vederea amplasării Staţiei de Reglare Măsurare Predare gaze naturale Bordei.
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al  Municipiului Craiova.
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al  Municipiului Craiova.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor social şi părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri de protecţie specială, pentru anul 2019.
 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării, respectiv înființării unor stații de taxi din municipiul Craiova.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Centrală termică cu două cazane de încălzire”-Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Centrală termică cu două cazane de încălzire”-Liceul „Charles Laugier”.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcţiunilor în zona cuprinsă între bd. Dacia și str. Fagaraş, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, bd. Dacia nr. 60E.
 21. Întrebări și interpelări.